Veiligheid & Gezondheid

Efficiënt en effectief vastgoed beheren

Veiligheid & Gezondheid

Woningcorporaties en grond- en gebouweigenaren worden geconfronteerd met nieuwe regelgevingen, wetten en toenemende heffingen. Daardoor verslechteren de financiële posities en komen aspecten als veiligheid en gezondheid steeds verder onder druk te staan. Grote thema’s als asbest, brandveiligheid en vochtproblematiek vragen de nodige aandacht en kunnen bij nalatigheid een potentieel gevaar vormen voor de bewoner.

Wat wij doen

Om de veiligheid en gezondheid te kunnen garanderen dient er efficiënt met de beschikbare middelen te worden omgegaan. Wanneer het aantal woningen toeneemt wordt de behoefte aan structuur en overzicht steeds groter. Welke woning voldoet? Wat moet er nog gebeuren? Kan er veilig gewoond en gewerkt worden? Voldoet een woning aan de gestelde wet- en regelgeving? Bij het onderhoud van en de transformatie naar toekomstbestendig vastgoed wordt het inrichten van goede werkprocessen cruciaal om betaalbaar wonen te kunnen garanderen en efficiënt en effectief gebouwen te beheren