Onze cultuur

Met een team van experts werken aan complexe vraagstukken die bijdragen aan een veilige en gezonde woon- en werkomgeving

Over Lycens Ons team
Onze cultuur

Wat ons drijft

Veilig en milieubewust wonen en werken is wat ons drijft. Vanuit verschillende disciplines zien wij de invloed van ons gedrag op onze leefomgeving. De toenemende vraag naar betaalbare woningen, het organiseren van energieneutrale en het waarborgen van brandveilige woningen, de bestemmingen van gebouwen en gronden en het gebruik van de bodem zijn complexe vraagstukken.

Met ons team willen we multidisciplinair en integraal onze bijdrage leveren aan een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving.

Visie

Het creëren van een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving.

Missie

Wij geloven dat procesfalen of gebrek aan capaciteit of kennis nooit de oorzaak kunnen zijn van een ongezonde en/of onveilige woon- en werkomgeving.

Een veilige en milieubewust woon- en werkomgeving is niet vanzelfsprekend, dat vraagt om voldoende kennis, capaciteit en expertise. Door het inrichten van en door regie te voeren op efficiënte en effectieve processen kunnen we zorgvuldig omgaan met de kennis, tijd en middelen die aanwezig zijn.

Daadkrachtig

We richten processen in waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden, er minder fouten worden gemaakt en waardoor we risico's kunnen beperken.

Toegankelijk

We houden van een geintje, maar we zijn ook serieus wanneer het moet. We werken graag met mensen die ons waarderen om wie we zijn en wat we kunnen.

Transparant

Door elkaar te zeggen wat we denken, moedigen we elkaar aan het beste uit onszelf te halen. We geven elkaar feedback en communiceren open over zaken om van elkaar te kunnen leren.

Gelijkwaardig

Iedereen is gelijk aan elkaar en mag zichzelf zijn binnen Lycens. We hebben allemaal onze toegevoegde waarde en zijn met z'n allen verantwoordelijk voor waar we als bedrijf voor staan. Op deze manier creëren we een vertrouwde omgeving.

Nuchter

Met onze nuchtere kijk op zaken behoeden we teams, opdrachtgevers of onderaannemers voor onrealistische plannen of ideeën.

Procesmatig

Ons werk is complex en omvangrijk. Daarom werken we gestructureerd en borgen we alles in processen. Daardoor werken we effectief en efficiënt.“Door de dynamische werkdagen is geen dag het zelfde. Maar de gemoedelijke sfeer, vooral vanwege de manier waarop wij met elkaar omgaan, maakt het werken bij Lycens het leukst”

Over Lycens 1

Expertise en capaciteit

Vaak wordt er een afweging gemaakt tussen uitbesteden, intern oplossen of een combi van beiden. Waarom uitbesteden? Omdat de ontwikkelingen snel gaan, enerzijds door veranderende wet- en regelgeving, anderzijds door veranderende marktomstandigheden, is het niet eenvoudig om up to date te blijven.

Voor ons als specialist is dit een vanzelfsprekendheid en een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Wij zijn als kennispartner altijd op de hoogte van de meest recente en relevante ontwikkelingen.

Hoe wij werken

Een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet zo dat we dat van vandaag op morgen hebben geregeld. Dit vraagt om een procesmatige en continue aanpak. Wij werken gestructureerd en zorgvuldig met een lange termijn mentaliteit. Het is simpelweg niet morgen opgelost.

Tegelijkertijd vraagt de omgeving en de wereld om daadkracht. We zullen elke dag moeten werken aan oplossingen. Wat we hierbij belangrijk vinden is dat we niet voor het snelle resultaat gaan, maar kijken naar een praktisch uitvoerbaar proces die structurele veranderingen opleveren.

Dit kunnen we alleen door samen te werken. Met onze klanten, partners en verschillende teams binnen Lycens. Met wederzijds respect voor ieders expertise en situatie kunnen we een daadkrachtige en toepasbare oplossing garanderen