Onze cultuur

Met een team van experts werken aan complexe vraagstukken die bijdragen aan een veilige en gezonde woon- en werkomgeving

Onze cultuur


Wat ons drijft

Veilig en milieubewust wonen en werken is wat ons drijft. Vanuit verschillende disciplines zien wij de invloed van ons gedrag op onze leefomgeving. De toenemende vraag naar betaalbare woningen, het organiseren van energieneutrale en het waarborgen van brandveilige woningen, de bestemmingen van gebouwen en gronden en het gebruik van de bodem zijn complexe vraagstukken.

Met een team van adviseurs, inspecteurs en projectleiders willen we multidisciplinair en integraal onze bijdrage leveren aan een veilige en milieubewust woon- en werkomgeving.

Brug cultuur pagina

Hoe wij werken

Een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving is niet vanzelfsprekend. Het is ook niet zo dat we dat van vandaag op morgen hebben geregeld. Dit vraagt om een procesmatige en continue aanpak. Wij werken gestructureerd en zorgvuldig met een lange termijn mentaliteit. Het is simpelweg niet morgen opgelost.

Tegelijkertijd vraagt de omgeving en de wereld om daadkracht. We zullen elke dag moeten werken aan oplossingen. Wat we hierbij belangrijk vinden is dat we niet voor het snelle resultaat gaan, maar kijken naar een praktisch uitvoerbaar proces die structurele veranderingen opleveren.

Dit kunnen we alleen door samen te werken. Met onze klanten, partners en verschillende teams binnen Lycens. Met wederzijds respect voor ieders expertise en situatie kunnen we een daadkrachtige en toepasbare oplossing garanderen

Jolien in gesprek“Door de dynamische werkdagen is geen dag het zelfde. Maar de gemoedelijke sfeer, vooral vanwege de manier waarop wij met elkaar omgaan, maakt het werken bij Lycens het leukst”

Over Lycens 1

Onze cultuur waarden

Daadkrachtig: We richten processen in waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden, er minder fouten worden gemaakt en waardoor we risico’s kunnen beperken.

Gelijkwaardig: Wij behalen het beste resultaat wanneer samenwerkingen gelijkwaardig zijn en als we elkaar kunnen vertrouwen. Een goede relatie is meer waard dan kortstondig succes.

Toegewijd: We houden van een geintje maar zijn serieus wanneer het moet. We werken graag met mensen die ons waarderen om wie we zijn en wat we kunnen.

Scholtenlindefotografie 110