Lycens is dé kennispartner voor het inrichten van processen die bijdragen aan een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving.

Als Lycens willen wij een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's die onze samenleving dagelijks bezighouden. Hierbij is te denken aan de bijdrage in de klimaatverandering, energietransitie, woningtekort en stikstofproblematiek. Wij zijn een adviesbureau dat meedenkt met en vanuit de klant over projectontwikkeling, her- en nieuwbouw, verduurzaming en veiligheidsaspecten in de ruimste zin van het woord. Onze unieke aanpak zit hem in de totaalbenadering van onze Proceskracht.

Wat wij doen Over Lycens

Wij werken vanuit twee divisies: Veiligheid & Gezondheid en Herbestemming & Hergebruik. Binnen de divisies werken we met een breed palet aan producten. Door onze producten en expertises aan elkaar te verbinden, ontstaat een procesmatige dienstverlening.
Wij ondersteunen onze klanten graag op deze procesmatige dienstverlening. Deze aanpak noemen we Proceskracht.

Proceskracht

Wij geloven dat procesfalen of gebrek aan kennis nooit de oorzaak mogen zijn van een ongezonde en/of onveilige woon- en werkomgeving. Onze kennis maakt dat we efficiënte en effectieve processen kunnen inrichten. Het gaat om een proces waarbij we vastgoedbeheerders bijstaan in wet- en regelgeving en hen ondersteunen in primaire processen. We zetten ketenpartners in hun kracht en bewaken procedures. We toetsen verschillende vergunningen en procedures aan de Omgevingswet en stemmen deze af op het te realiseren project. Dit proces is globaal op te delen in drie onderdelen: Bezit, Beleid en Beheer. De klant heeft daarmee een effectief en efficiënt proces. De risico’s worden beperkt, aansprakelijkheid wordt georganiseerd en goed opdrachtgeverschap gestimuleerd. Dit noemen we Proceskracht.

PROCESS HORIZONTAL

Onze totaalbenadering

Waar we in het verleden met name werden gevraagd om onze kennis en expertise op productniveau, zien we dat deze vraag langzaam verschuift naar het inrichten van een efficiënt proces. Steeds vaker is ons vertrekpunt niet vanuit de oplossing, maar vanuit het probleem. We richten processen in waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden, er minder fouten worden gemaakt en waardoor we risico’s kunnen beperken. Ons onderscheidende vermogen is de combinatie tussen product en proces. Door onze ervaring en kennis van de producten kunnen we processen beter inrichten.

  • Samen met onze klant stellen we een duurzame visie op. Waar zou u over 5 tot 10 jaar willen staan met uw totale vastgoed of objecten? Welke ambitie stelt u hierin vast? Zijn uw omgevingsvergunningen op orde en zijn de uitgangspunten van uw bestemmingsplan ondersteunend aan uw visie? Zomaar een kleine greep aan vragen die in een heldere visie aan bod zouden moeten komen. Het doel is om een sturend toekomstbeleid op te stellen die procesmatig en praktisch uitvoerbaar is binnen uw organisatie of binnen uw project.

Onze afdelingen

Wij werken vanuit twee divisies (Veiligheid & Gezondheid en Herbestemming & Hergebruik). Beide divisies zijn op te knippen in twee disciplines: product en proces. Deze combinatie maakt dat we processen efficiënt en effectief kunnen inrichten.

Onze afdelingen