Herbestemming & Hergebruik

Capaciteit voor een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving

Herbestemming & Hergebruik

Bij de divisie Herbestemming & Hergebruik denken we samen met de klant mee over sloop, nieuwbouw en renovatie/onderhoud van vastgoed in de ruimste zin.
Dit kunnen ontwikkelaars zijn die nieuwbouwplannen hebben om het woningtekort tegen te gaan, kabel- en leiding tracés die moeten worden aangelegd voor de energietransitie en renovatie, sloop en nieuwbouw om een zo hoog mogelijk energielabel te kunnen bereiken.

Wat wij doen

Milieu en duurzaamheid. Het zijn thema's die al vanaf de start van een ruimtelijk project aan de orde komen. Lycens heeft uitgebreide ervaring en zet die in voor de evaluatie van milieueffecten en de herontwikkeling van bedrijventerreinen, woonwijken en andere locaties. Lycens onderzoekt, toetst en analyseert en komt op basis daarvan met goed onderbouwde adviezen.

Wereldwijd gebruiken we per jaar ongeveer anderhalf keer de aarde. Door meer te gebruiken dan dat we kunnen produceren raken bronnen op termijn uitgeput. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is zelfs één van de belangrijkste doelstellingen van onze overheid. In 2050 moet onze economie volledig circulair zijn, in 2030 moet 50% van deze doelstelling zijn gerealiseerd en vanaf 2023 zullen alle overheidsprojecten circulair worden uitgevraagd. Dat gaat niet alleen een enorme impact hebben op ons (primaire) grondstoffengebruik maar vraagt ook een visie op het hergebruik van bestaande gebouwen, gronden en grondstoffen.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat er op korte termijn een belasting op vervuiling geheven gaat worden zoals nu al in Zweden het geval is. De zogenaamde CO2 belasting. Dit zal wederom weer een uitdaging zijn voor het bouwen van betaalbare en gezonde woningen. Volgens de berekeningen van NIBE zullen grondstoffen dan in een korte periode fors duurder worden. Afhankelijk van het product tussen de 40 en 400%. Deze radicale verandering van ons economische systeem zal dan ook opnieuw grote consequenties hebben voor gebouweigenaren en woningcorporaties. Hoe bouwen we per jaar 75.000 betaalbare, energiezuinige woningen met materialen die hernieuwbaar of herbruikbaar zijn?