Veiligheid & gezondheid

Brandveiligheid

Aanpak, proces en bewustwording

Brandveiligheid

De afdeling Brandveiligheid richt zich op twee hoofdtopics: het uitvoeren van specifieke brandveiligheidsonderzoeken (een brandscan, brandoverslagberekening, gelijkwaardigheid) en het opstellen van een volledig brandveiligheidsproces bij met name grote vastgoedbezitters zoals scholen en corporaties. We maken zowel het bezit als de werkwijze ‘brandveilig’. Onze kracht ligt op het gebied van productinhoudelijke kennis. Deze passen we op een efficiënte manier toe op projecten en processen voor een veilige werk-, woon- en leefomgeving.

Wat wij doen

Onze Totaalbenadering: Brandveiligheidsproces

Om brandveiligheid niet Ad-hoc in te richten vraagt dit een visie op de aanpak, het proces en de bewustwording over de huidige situatie in relatie tot de gewenste situatie. Brandveiligheid is pas goed te borgen als een totaalbenadering wordt toegepast. De totaalbenadering vraagt om voldoende kennis, capaciteit en expertise, want bij brandveiligheid hebben we te maken met een groot verschil in abstractieniveaus. Denk hierbij aan het toepassen van bijvoorbeeld de juiste brandwerende kit of het uitvoeren van een brandscan tot het volledige brandveiligheidsproces en een goede visie.

PROCESS HORIZONTAL
  • De basis van onze totaalbenadering en het te ontwikkelen proces is een duidelijk visie. De visie bepaalt de richting die wordt ingeslagen. Binnen de visie wordt antwoord gegeven op de vragen; hoe gaan we om met het vastgoedbezit op de lange termijn? Waar ligt de focus (bijvoorbeeld gestapelde bouw)? En hoe is de prioritering van het vastgoedbezit? De visie is onlosmakelijk verbonden met een goed brandveiligheidsproces en een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving.

Meer weten?

Bob vertelt je graag meer.

Bob Achterbosch

Bob Achterbosch

Projectleider Brandveiligheid

Onze brandveiligheid dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze brandveiligheid dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • Het door Lycens ontwikkelde brandveiligheidsproces omhelst de totale scope van de brandveiligheid van een bouwwerk. Dit proces begint bovenaan en loopt vanaf een goede visie en concreet doel tot aan een werkplan om bijvoorbeeld bouwkundige tekortkomingen op te lossen. Wij zijn bij de ontwikkeling van dit proces geïnspireerd geraakt door het jarenlange bewezen systeem, zoals we dat nu kennen van de overheid en de wetgeving. Afhankelijk van het abstractieniveau is er een bepaalde diepgang en bevoegdheid.

Onze brandveiligheid dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Brandveiligheid