Herbestemming & hergebruik

Bodem

De vloer onder onze voeten

Bodem

We bereiken in Nederland op tal van plekken de grenzen van wat het bodem-watersysteem ons kan bieden. Opgaven als klimaat en energie vragen veel ondergrondse ruimte, terwijl op veel plaatsen de bodem nu al intensief wordt gebruikt. We gaan “voelen” dat niet alles meer kan en past in de beschikbare ruimte en dat keuzes gemaakt moeten worden.

Het is van belang dat we het benutten en beschermen van de bodem en ondergrond beter in balans brengen. Gemeenten en vastgoedbeheerders zullen keuzes moeten maken in plaats van zaken alleen maar slim met elkaar te blijven combineren en optimaliseren. Om die keuzes goed te onderbouwen is het zichtbaar maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van bodem en ondergrond essentieel. Alvorens we starten met het uiteindelijke doel van infra of bebouwing dienen we inzicht te krijgen in de ondergrond. We stellen met elkaar vooraf een visie op en beoordelen het vergunningstraject. Vervolgens brengen we de parameters in beeld die uiteindelijk van belang zijn voor de realisatie. Omdat iedere situatie anders is geven we graag een zo compleet mogelijk advies, zodat er met vertrouwen gebouwd kan worden.

Onze bodem dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze bodem dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

 • Bij een historisch vooronderzoek worden alle relevante historische, -bodem, -grondwater en overige locatiegegevens geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens kunnen de volgende vragen worden beantwoord; wat behoort tot de onderzoek locatie, welke deellocaties zijn er te onderscheiden, welke onderzoekshypothese wordt per deellocatie opgesteld. Blijkt de locatie op basis van de resultaten van het vooronderzoek een groot risico te lopen, dan wordt het uitgebreid met een bodemonderzoek.

Onze bodem dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Bodem

Wij werken onder andere voor...

 • Salland Wonen logo 300x155
 • Nsi2
 • Nts norma2
 • Leemans2
 • Enviterra2
 • Domijn2
 • Julianatoren
 • Jansendejong
 • Coteq
 • Vivare2
 • Woonplaats