Herbestemming & hergebruik

Bodem

De vloer onder onze voeten

Bodem

De afdeling Bodem richt zich op het uitvoeren van en adviseren over de meest voorkomende onderzoeken van de drie compartimenten die onze bodem kent: grond, water en lucht.
Wij houden ons bezig met onderzoeken naar de aanwezige bodemvreemde materialen, obstakels zoals funderingen en kabels, leidingen in de bodem en we keuren partijen grond en bouwstoffen. Daarnaast houden wij ons bezig met de directievoering, voorbereiding, begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen met een team van 15 collega’s.

Wat wij doen

Onze totaalbenadering

Waar we in het verleden met name werden gevraagd voor onze kennis en expertise op productniveau zien we dat deze vraag langzaam verschuift naar het inrichten van een efficiënt proces. Steeds vaker is ons vertrekpunt niet vanuit de oplossing maar vanuit het probleem. We richten processen in waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden, er minder fouten worden gemaakt en waardoor we risico’s kunnen beperken. Ons onderscheidende vermogen is de combinatie tussen product en proces. Dat wil zeggen door onze kennis van de producten kunnen we processen beter inrichten.
Als het gaat om een vraag betreffende bodem dan kent deze procesmatige benadering diverse fases:

PROCESS HORIZONTAL
  • Innovaties binnen onze procesvoering, diensten/producten en samenwerkingen met opdrachtgevers zijn belangrijk voor ons. Ook beseffen we dat (digitale) data steeds meer centraal komt te staan in onze processen en daar weten we de weg in te vinden. We besteden hier veel aandacht aan en weten innovaties (met gebruik van data) op een succesvolle wijze te implementeren en waar mogelijk in de markt te zetten. Vanaf de informatiefase zorgen wij dat alle (digitaal) beschikbare informatie wordt verzameld zodat een gedegen inzicht wordt verkregen van de bestaande gegevens over de projectlocaties. Hiermee richten we het digitale landschap voor het project in waarmee de adviseurs, opdrachtgevers en stakeholders verantwoord de vervolgfase in kunnen gaan.

Onze bodem dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze bodem dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • Bij een historisch vooronderzoek worden alle relevante historische, -bodem, -grondwater en overige locatiegegevens geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens kunnen de volgende vragen worden beantwoord; wat behoort tot de onderzoek locatie, welke deellocaties zijn er te onderscheiden, welke onderzoekshypothese wordt per deellocatie opgesteld. Blijkt de locatie op basis van de resultaten van het vooronderzoek een groot risico te lopen, dan wordt het uitgebreid met een bodemonderzoek.

Onze bodem dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Bodem