Herbestemming & hergebruik

Bodem

De vloer onder onze voeten

Bodem

We bereiken in Nederland op tal van plekken de grenzen van wat het bodem-watersysteem ons kan bieden. Opgaven als klimaat en energie vragen veel ondergrondse ruimte, terwijl op veel plaatsen de bodem nu al intensief wordt gebruikt. We gaan “voelen” dat niet alles meer kan en past in de beschikbare ruimte en dat keuzes gemaakt moeten worden.

Wat wij doen

Onze totaalbenadering

Waar we in het verleden met name werden gevraagd voor onze kennis en expertise op productniveau zien we dat deze vraag langzaam verschuift naar het inrichten van een efficiënt proces. Steeds vaker is ons vetrekpunt niet vanuit de oplossing maar vanuit het probleem. We richten processen in waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden, er minder fouten worden gemaakt en waardoor we risico’s kunnen beperken. Ons onderscheidende vermogen is de combinatie tussen product en proces. Dat wil zeggen door onze kennis van de producten kunnen we processen beter inrichten

PROCESS HORIZONTAL
  • Innovaties binnen onze procesvoering en in onze diensten/producten en samenwerking met opdrachtgevers zijn belangrijk voor ons. Ook beseffen we dat (digitale) data steeds meer centraal komt te staan in onze processen en we weten de weg in het digitale landschap. We besteden hier veel aandacht aan en weten innovaties (met gebruik van data) op een succesvolle wijze te implementeren en waar mogelijk in de markt te zetten. Vanaf de informatiefase zorgen wij dat alle (digitaal) beschikbare informatie wordt verzameld zodat een gedegen inzicht wordt verkregen van de bestaande gegevens over de projectlocaties. Hiermee richten we het digitale landschap voor het project in waarmee de adviseurs, opdrachtgevers en stakeholders verantwoord de vervolgfase in kunnen gaan.

Onze bodem dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze bodem dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • Bij een historisch vooronderzoek worden alle relevante historische, -bodem, -grondwater en overige locatiegegevens geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens kunnen de volgende vragen worden beantwoord; wat behoort tot de onderzoek locatie, welke deellocaties zijn er te onderscheiden, welke onderzoekshypothese wordt per deellocatie opgesteld. Blijkt de locatie op basis van de resultaten van het vooronderzoek een groot risico te lopen, dan wordt het uitgebreid met een bodemonderzoek.

Onze bodem dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Bodem