Herbestemming & hergebruik

Erfgoed

De erfenis van ons verleden

Erfgoed

De afdeling Erfgoed richt zich op het veiligstellen, behouden en conditioneren van ons (onroerend) erfgoed. Ons team van specialisten kan u bijstaan op het moment dat u in uw project te maken krijgt met erfgoed. Daarbij kunt u denken aan archeologische waarden, een gebouw of landschap van historisch belang. De dienstverlening van Lycens is gebouwd rondom proceskracht, wat wil zeggen dat we u in het proces (kunnen) begeleiden op verschillende niveaus.

Ons verleden is het vertrekpunt naar de toekomst. Erfgoed is dus van ons, de samenleving. Als maatschappij bepalen wij de waarde van erfgoed. De bescherming van erfgoed heeft Nederland vastgelegd in de Erfgoedwet. In de Erfgoedwet staat o.a. wat cultureel erfgoed is en hoe wij daar mee om gaan.

Onze Totaalbenadering

Als het gaat om een vraag betreffende erfgoed kent deze procesmatige benadering diverse fases:

Visie ABB Erfgoed
Visie: Informatiefase

Een belangrijke fase waar informatieoverdracht de sleutel is. Een goed inzicht in uw ideeën, uw verwachtingen, uw wensen en uw bedenkingen. Ze komen allen aan bod en worden in relatie met elkaar gebracht.

Bezit: Strategiefase

De uitkomsten van de informatiefase worden omgezet in doelstellingen. De doelstellingen vormen de basis van een “plan van aanpak”. Alle onderdelen van het proces zijn in context geplaatst, met een uitvoeringsoplossing. Deze werkwijze stroomlijnt het proces. Efficiënt, doelgericht werken is het gevolg!

Beleid: Onderzoeksfase

Het plan van aanpak is een integraal uitvoeringsplan waar geen overbodige handelingen en onderzoeken worden uitgevoerd waardoor tijd, kosten en risico’s worden beperkt. We kunnen alle onderzoeken in eigen beheer uitvoeren, zie hiervoor de onderstaande lijst met diensten.

Beheer: Resultaatsfase

De totstandkoming en oplevering van het eindrapport.

Meer weten?

Sytze vertelt je graag meer.

Onze Erfgoed dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze Erfgoed dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • Als initiatiefnemer kan het interessant zijn om in een heel vroeg stadium met één van onze (Erfgoed) specialisten in gesprek te gaan over de plannen. Dat heeft voor u als voordeel dat wij kunnen meedenken met de plannen. U maakt kennis met onze proceskracht waarbij een integrale benadering van het initiatief de rode draad zal zijn. Als sparringpartner mogen er van ons out-of-the-box oplossingen worden verwacht. Op zoek naar balans tussen kosten, kwaliteit en maximale toegevoegde waarde. Wat onze toegevoegde waarde voor het proces kan betekenen lichten we graag toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Onze Erfgoed dienstverlening