Herbestemming & hergebruik

Bouwproces

De juiste balans

Bouwproces

Nieuwbouw, verbouw en zelfs instandhouden van een bouwwerk is een serieuze opgave voor elke projectmanager. Hier komt veel bij kijken, denk bijvoorbeeld aan asbest, constructie, brandveiligheid, legionella, de aanbestedingswet, contractvorming e.d. Voor een goede investering van de beschikbare financiële middelen en een gezonde en circulaire toekomst is het essentieel dat al deze onderwerpen in ‘balans’ zijn. Een totaalbenadering is volgens ons het sleutelwoord voor succes.

Onze totaalbenadering

De totaalbenadering vraagt om voldoende kennis, capaciteit en expertise. De vele kennisgebieden komen bij elkaar bij bouwproces op verschillende niveaus. Wij zorgen ervoor dat deze verschillende abstractieniveaus aan elkaar worden verbonden.

Binnen bouwproces onderscheiden wij gemakshalve de onderstaande 4 fasen:

GEbouw
Visie: Integrale Visie

Op strategisch niveau dient eerst te worden bepaald hoe wordt omgegaan met het vastgoedbezit. Hierbij speelt het vormen van een concreet visie en dus een integrale strategie een sleutelrol. Per type object wordt bepaald of je gaat investeren (bijv. nieuwbouw), handhaven (bijv. onderhouden) of desinvesteren (bijv. slopen). Daarmee wordt bepaald waar u wilt staan op de lange termijn.

Bezit: Vastgoedanalyse

Na een goedgekeurde integrale strategie, is het advies om een vastgoedanalyse uit te voeren. Zo komen we te weten hoe het bezit er technisch voorstaat. Welke gebreken en beperkingen zijn er, wat is de rest-levensduur van een object en welke behoefte is er voor een optimale woon- en leefomgeving? Op deze vragen en meer krijgen we in deze stap een goed antwoord. Deze vastgoedanalyse vormt de basis voor de volgende stap, het vastgoedbeleid.

Beleid: Vastgoedbeleid

Na de vastgoedanalyse is duidelijkheid geschept over de algemene staat van het vastgoedbezit. Deze informatie kan worden omgezet tot een praktisch en concreet vastgoedbeleid. In dit vastgoedbeleid wordt gedetailleerd uitgewerkt wat er met welk object of type objecten gaat gebeuren op de korte en lange termijn. Denk hierbij aan het instandhouden van het object, investeren/renoveren, slopen en nieuwbouw etc. Indien gewenst kunnen er in deze stap ook nadere onderzoeken worden uitgevoerd om een beter beeld te vormen van de staat van een object of groep objecten.

Beheer: Onderhoudsmanagement

In deze fase voeren wij de keuzes uit het vastgoedbeleid uit. Het doel van een object op de lange termijn dient voor deze fase bepaalt te zijn. De volledige onderhoudscyclus, van nieuwbouw tot en met sloop, wordt in beeld gebracht en uitgevoerd. Afhankelijk van de visie en het beleid worden projecten uitgevoerd om objecten te slopen of juist op te waarderen. Dit omdat het bijvoorbeeld financieel of technisch de meest efficiënte en effectieve keuze is.

Meer weten?

Mehmet vertelt je graag meer.

Mehmet Ercan

Mehmet Ercan

Afdelingshoofd Bouwproces en Brandveiligheid

Onze bouwproces dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze bouwproces dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

 • In het strategisch vastgoedbeleid (ofwel 'integraal huisvestingsplan', 'Strategisch vastgoedplan' etc.), leggen wij voor de vastgoedeigenaar haar visie op het vastgoedbezit vast. Hierin worden strategische keuzes gemaakt hoe wordt omgegaan met het vastgoed voor de komende decennia. In dit document wordt naast de visie ook stuurinformatie op het gebied van exploitatie en/of investeringen weergegeven. Deze informatie wordt vervolgens uitgewerkt in gedetailleerdere plannen op bijvoorbeeld objectniveau. Het uiteindelijke doel is om de richting te bepalen voor de lange termijn.

Onze bouwproces dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Bouwproces

Wij werken onder andere voor...

 • Salland Wonen logo 300x155
 • Nsi2
 • Nts norma2
 • Leemans2
 • Enviterra2
 • Domijn2
 • Julianatoren
 • Jansendejong
 • Coteq
 • Vivare2
 • Woonplaats