Herbestemming & hergebruik

Bouwproces

De juiste balans

Bouwproces

Nieuwbouw, verbouw en zelfs instandhouden van een bouwwerk is een serieuze opgave voor elke projectmanager. Hier komt veel bij kijken, denk bijvoorbeeld aan asbest, constructie, brandveiligheid, legionella, de aanbestedingswet, contractvorming e.d. Voor een goede investering van de beschikbare financiële middelen en een gezonde en circulaire toekomst is het essentieel dat al deze onderwerpen in ‘balans’ zijn. Een totaalbenadering is volgens ons het sleutelwoord voor succes.

Wat wij doen

Onze Totaalbenadering

De totaalbenadering vraagt om voldoende kennis, capaciteit en expertise. De vele kennisgebieden komen bij elkaar bij bouwproces op verschillende niveaus. Wij zorgen ervoor dat deze verschillende abstractieniveaus aan elkaar worden verbonden.

PROCESS HORIZONTAL
  • Op strategisch niveau dient eerst te worden bepaald hoe wordt omgegaan met het vastgoedbezit. Hierbij speelt het vormen van een concreet visie en dus een integrale strategie een sleutelrol. Per type object wordt bepaald of je gaat investeren (bijv. nieuwbouw), handhaven (bijv. onderhouden) of desinvesteren (bijv. slopen). Daarmee wordt bepaald waar u wilt staan op de lange termijn.

Meer weten?

Mehmet vertelt je graag meer.

Mehmet Ercan

Mehmet Ercan

Afdelingshoofd Bouwproces en Brandveiligheid

Onze bouwproces dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze bouwproces dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • In het strategisch vastgoedbeleid (ofwel 'integraal huisvestingsplan', 'Strategisch vastgoedplan' etc.), leggen wij voor de vastgoedeigenaar haar visie op het vastgoedbezit vast. Hierin worden strategische keuzes gemaakt hoe wordt omgegaan met het vastgoed voor de komende decennia. In dit document wordt naast de visie ook stuurinformatie op het gebied van exploitatie en/of investeringen weergegeven. Deze informatie wordt vervolgens uitgewerkt in gedetailleerdere plannen op bijvoorbeeld objectniveau. Het uiteindelijke doel is om de richting te bepalen voor de lange termijn.

Onze bouwproces dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Bouwproces