Herbestemming & hergebruik

Bouwproces

De juiste balans

Bouwproces

De afdeling Bouwproces is verantwoordelijk voor het beheersen van het gehele bouw- en ontwikkelproces. Hierbij ligt de kern als projectmanager op het toepassen van productkennis op project- en procesniveau. Wij voeren daarnaast inhoudelijke onderzoeken uit, zoals conditiemetingen, nulmetingen, het opstellen van tekeningen e.d.
De opdrachtgever vertrouwd ons als kartrekker bij een ontwikkeling om de financiën, planning, organisatie, kwaliteit, informatie en risico’s te borgen.

Wat wij doen

Onze Totaalbenadering

De totaalbenadering vraagt om voldoende kennis, capaciteit en expertise. De vele kennisgebieden komen bij elkaar bij bouwproces op verschillende niveaus. Wij zorgen ervoor dat deze verschillende abstractieniveaus aan elkaar worden verbonden.

PROCESS HORIZONTAL
  • Op strategisch niveau dient eerst te worden bepaald hoe wordt omgegaan met het vastgoedbezit. Hierbij speelt het vormen van een concrete visie en dus een integrale strategie een sleutelrol. Per type object wordt bepaald of je gaat investeren (bijv. nieuwbouw), handhaven (bijv. onderhouden) of desinvesteren (bijv. slopen). Daarmee wordt bepaald waar u wilt staan op de lange termijn.

Meer weten?

Tim vertelt je graag meer.

Tim Horsthuis

Tim Horsthuis

Projectleider Bouwproces

Onze bouwproces dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze bouwproces dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • In het strategisch vastgoedbeleid (ofwel 'integraal huisvestingsplan', 'Strategisch vastgoedplan' etc.), leggen wij voor de vastgoedeigenaar haar visie op het vastgoedbezit vast. Hierin worden strategische keuzes gemaakt hoe wordt omgegaan met het vastgoed voor de komende decennia. In dit document wordt naast de visie ook stuurinformatie op het gebied van exploitatie en/of investeringen weergegeven. Deze informatie wordt vervolgens uitgewerkt in gedetailleerdere plannen op bijvoorbeeld objectniveau. Het uiteindelijke doel is om de richting te bepalen voor de lange termijn.

Onze bouwproces dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Bouwproces