Veiligheid & gezondheid

Asbest

Een enorme opgave

Asbest

De afdeling Asbest bestaat uit een team van inspecteurs, adviseurs en planners. Zij kijken samen met hun klanten naar het beleid en richten een proces in om het asbest te beheersen. In dit proces ontzorgen wij de klant vanaf de inventarisatie tot aan de eventuele verwijdering en kunnen wij daarbij ook zorgen voor de directievoering en de bewonerscommunicatie. Deze dienstverlening laten we naadloos aansluiten op de huidig lopende processen.

Wat wij doen

Onze totaalbenadering

Om de ambities van CO2 besparing en circulariteit waar te maken ligt er een enorme opgave voor de gebouweigenaar, de asbestketen en de aannemer. Een gestroomlijnde ketensamenwerking is een voorwaarde om risico’s te beperken, aansprakelijkheid te organiseren en goed opdrachtgeverschap te stimuleren. Lycens is de aangewezen partner om deze proceskracht met betrekking tot asbest binnen uw organisatie te implementeren.

PROCESS HORIZONTAL
 • Samen met onze klant stippelen we een duurzame visie met betrekking tot asbest uit. Waar zou u over 5 tot 10 jaar willen staan met betrekking tot het aanwezige asbest in het bezit? Welke ambitie stelt u hierin vast? En hoe worden de klanten/bewoners hierin meegenomen?
  Zomaar een kleine greep aan vragen die in een heldere visie aan bod zouden moeten komen. Wij hebben al veel ervaring opgedaan om samen met de klant een heldere visie op te stellen, die ook praktisch uitvoerbaar is binnen de organisatie.

Meer weten?

Marc vertelt je graag meer.

Marc ter Laak

Marc ter Laak

Commercieel directeur - Afdelingshoofd Asbest

Onze asbest dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze Asbest dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

 • Onderzoek heeft uitgewezen dat in tachtig procent van alle gebouwen en woningen gebouwd tussen 1960 en 1994 asbesthoudend materiaal is verwerkt. Bij renovatie (badkamer, keuken, toilet) en sloop van dergelijke gebouwen is het vanuit wetgeving verplicht om de risico’s hiervan in kaart te brengen. Een asbestinventarisatie is hiervoor het wettelijke geschikte middel.
  Het doel van de inventarisatie is om te komen tot een compleet en eenduidig inzicht van waar het asbesthoudend materiaal zich bevindt om zo een veilige woon- en werkplek te garanderen. Het rapport beschrijft de aangetroffen materialen met bijbehorende risicoklassen en is de basis voor een veilige asbestverwijdering.

  Een asbestinventarisatie laten uitvoeren
  Gebouwen inspecteren op asbest is al bijna tien jaar één van onze hoofdwerkzaamheden. Wij hebben de kennis en mankracht om als ketenpartner bij te staan en natuurlijk zijn wij in het bezit van het Procescertificaat Asbestinventarisatie. Wij regelen dan ook het hele proces: van de eerste melding tot de inspectie, het opstellen van het asbestinventarisatie-rapport en het afmelden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Ook de communicatie met bewoners, gebruikers en de gemeente nemen wij op ons. Wij weten namelijk als geen ander dat het woord asbest beladen is.

  Na de asbestinventarisatie
  Aan de hand van het eerdergenoemde asbestinventarisatierapport kunnen of moeten eventuele vervolgstappen worden gezet. Denk aan het opstellen van een asbestbeleidsplan of het verwijderen van het asbest. Wij kunnen het gehele traject uit handen nemen: van het verzorgen van de vergunningsaanvraag bij de gemeente tot het begeleiden van de aanbesteding richting verschillende saneerders.
  Tot slot controleren wij een correcte uitvoer van de daadwerkelijke sanering. Of het nu om één enkele woning of honderden panden per jaar gaat.

Onze asbest dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Asbest