Over Lycens

Lycens is een adviesbureau die vastgoedeigenaren helpt bij haar uitdagingen in sloop, nieuwbouw en renovatie/onderhoud van vastgoed en alle milieu- en veiligheidsaspecten die daarbij aan bod komen. Wij willen als bedrijf een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s die onze samenleving dagelijks bezighouden. Hierbij is te denken aan de bijdrage in de klimaatverandering, energietransitie, woningtekort en stikstof problematiek.

Onze cultuur Ons team
Over Lycens

Onze dienstverlening

Wij werken vanuit twee divisies (Veiligheid & Gezondheid en Herbestemming & Hergebruik). Binnen de divisies werken we met een breed palet aan producten. Door deze producten en expertises aan elkaar te verbinden, ontstaat een procesmatige dienstverlening.

Bij de divisie Veiligheid & Gezondheid denken we met vastgoedeigenaren mee in het dagelijks onderhoud, projectmatig onderhoud en verduurzaming van vastgoed met betrekking op de veiligheids- en gezondheidsaspecten. Hierbij gaat het om asbest en brandveiligheid bij bestaand vastgoed en vocht en schimmels bij bestaand vastgoed en nieuwbouw.

Bij de divisie Herbestemming & Hergebruik denken we samen met de klant mee over sloop, nieuwbouw en renovatie/onderhoud van vastgoed in de ruimste zin. Dit kunnen ontwikkelaars zijn die nieuwbouwplannen hebben om het woningtekort tegen te gaan, kabel- en leiding tracés die moeten worden aangelegd voor de energietransitie en renovatie, sloop en nieuwbouw om een zo hoog mogelijk energielabel te kunnen bereiken.

Onze divisies zijn opgedeeld in verschillende dienstverleningen: Bodem, Ecologie, Erfgoed (Archeologie en Explosieven), Ruimtelijke ordening, Bouwproces (Vocht & schimmel en Grondstoffen), Brandveiligheid, Asbest en GebouwAssistent. Ons gehele dienstverlening schema kunt u hier downloaden.

Proceskracht

Wij willen onze klanten graag ondersteunen met onze procesmatige dienstverlening. Wij noemen deze aanpak Proceskracht!

Door het ontbreken van een eenduidig beleid, proces en een versplinterde infrastructuur wordt er dikwijls inefficiënt omgegaan met mensen, middelen en tijd. Werkzaamheden worden niet of dubbel uitgevoerd en het overzicht ontbreekt. Dit verhoogt de risico’s voor corporaties. Wij zetten processen op waarbij we vastgoedbeheerders bijstaan in wet- en regelgeving en ondersteunen hen in primaire processen. We zetten de kracht van ketenpartners in, bewaken procedures en toetsen vergunningen en procedures aan de Omgevingswet en stemmen deze af op het te realiseren product. De klant heeft daarmee een effectief en efficiënt proces en de risico's zijn tot een minimum beperkt. Dat is onze Proceskracht.

Lycens door de jaren

 • 2008

  Oprichting Lycens

 • 2010

  Verhuizing naar Deventerstraat 10 Oldenzaal

 • Group

  2013

  Oprichting GebouwAssistent

 • 2018

  10-jarig bestaan & Start vestiging Zwolle

 • 2020

  Nieuwe huisstijl

 • 2021

  Start vestiging Groningen & Verhuizing vestiging Zwolle

Ons totaalproces

Hieronder is ons totaalproces te vinden. In het totaalproces wordt in 1 oogopslag weergegeven wat Lycens allemaal voor klanten kan betekenen.

Het groen omlijnde proces aan de linkerkant vertegenwoordigt de divisie herbestemming & hergebruik. Binnen deze divisie begeleiden we de klant bijvoorbeeld in een proces van herbestemming van een gebied, waarbij een oude fabriek gesloopt wordt en er nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden. Het blauw omlijnde proces aan de rechterkant vertegenwoordigt de divisie veiligheid & gezondheid. Binnen deze divisie begeleiden we de klant bijvoorbeeld in de verduurzaming van bestaand vastgoed met het borgen van veiligheidsaspecten, zoals asbest en brandveiligheid.

In beide processen dienen we verschillende procedures te doorlopen, adviezen op te stellen en vergunningen aan te vragen. Deze totaalbegeleiding noemen we binnen Lycens Proceskracht!