Ecologie

Wie tijdens het ontwikkelen fysieke wijzigingen aan de omgeving aanbrengt, loopt het risico dat schade wordt aangebracht aan het leefgebied van beschermde dier- en plantsoorten en natuurgebieden. De locatie van uw ontwikkeling maakt in beginsel niet uit. De in Nederland levende beschermde dier- en plantsoorten zijn dusdanig divers waardoor elk gebied, stedelijk of landelijk, een geschikte habitat voor beschermde soorten kan zijn (denk aan vleermuizen en huismussen in een hoogstedelijk gebied). Bovendien kunnen ontwikkelingen ook op grotere afstand nog invloed uitoefenen op beschermde natuurgebieden (denk aan stikstof).
Door natuurwaarden vroegtijdig bij de ontwikkeling te betrekken, kunnen vertragingen worden voorkomen.

Onze ecologen zijn ecologisch deskundige en voldoen aan alle gestelde eisen op basis van de Omgevingswet. Ze beschikken over de toepasbare praktische ecologische kennis en zijn denken graag mee met uw wensen. Op deze manier werken we toe naar een gezamenlijk resultaat.

Wat wij doen

Totaalbenadering

Waar we in het verleden met name werden gevraagd voor onze kennis en expertise op productniveau zien we dat deze vraag langzaam verschuift naar het inrichten van een efficiënt proces. Steeds vaker is ons vetrekpunt niet vanuit de oplossing maar vanuit het probleem. We richten processen in waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden, er minder fouten worden gemaakt en waardoor we risico’s kunnen beperken. Ons onderscheidende vermogen is de combinatie tussen product en proces. Dat wil zeggen door onze kennis van de producten kunnen we processen beter inrichten. Als het gaat om een vraag betreffende Ecologie dan kent deze procesmatige benadering diverse fases:

PROCESS HORIZONTAL
  • Een belangrijke fase waar informatieoverdracht de sleutel is. Een goed inzicht in uw ideeën, ontwikkelwensen en planning. Ze komen allen aan bod en worden in relatie met elkaar gebracht.

Meer weten?

Ben vertelt je graag meer.

Ben ten Oever

Ben ten Oever

Projectleider Ecologie

Onze Ecologie dienstverlening

Wij bieden diverse ecologische onderzoeken aan binnen onze ecologische dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces, zie ook ruimtelijke ordening.

  • De quickscan flora en fauna betreft een oriënterend onderzoek waarin op basis van een literatuuronderzoek en een veldbezoek aan het plangebied welke beschermde plant- en diersoorten uitgesloten kan worden en welke het plangebied als potentieel leefgebied beschouwd. Daarnaast wordt beoordeeld of de ontwikkeling een negatief effect uitoefent op Natura 2000-gebieden vanwege fysieke activiteiten en stikstof. Ook wordt getoetst aan het Natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische hoofdstructuur) en aan het beschermingsregime houtopstanden.

    Onze ecologen hebben hart voor dier en plant, maar zijn ook praktisch ingesteld. Het behoud van de (populatie van) beschermde soorten en gebieden is hierbij de hoofdzaak. De route daarnaartoe kan echter op vele manieren. Wij staan achter de praktische wijze.

Onze Ecologie dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Ecologie