Herbestemming & hergebruik

Ruimtelijke ordening

Onze mooie omgeving

Ruimtelijke ordening

Nu de ruimte om ons heen schaarser wordt en nieuwe opgaven als woningnood, energietransitie, stikstofuitstoot en opwarming van de aarde opdoemen, heeft het kabinet besloten om de regie weer in handen te nemen. Ze wil daarmee de markt van woningbouw weer vlot rekken. Er is een nieuwe nationale omgevingsvisie gepresenteerd. Hierdoor komen het rijk en de regio, (centralisatie en decentralisatie) opnieuw tegenover elkaar te staan.

Wat wij doen

Onze Totaalbenadering

Het inrichten van een efficiënt proces start bij het verkrijgen van totaal overzicht. Hiervoor is kennis & kunde benodigd van het gehele traject. Een goed op elkaar afgestemd proces voorkomt, vertragingen, mismanagement en uiteindelijk faalkosten. Dat vraagt om zowel organisatievermogen als specialistische kennis. Hier stemmen wij ons team op af zodat wij uw project succesvol, efficiënt en praktisch kunnen verzorgen.

PROCESS HORIZONTAL
  • In onze totaal benadering vormt proces- en vergunningenmanagement de rode draad voor het project. Op basis van de kenmerken van het project, de omgeving, de bevoegde gezagen en overige belanghebbenden wordt de scope van het project bepaald. Specialismen worden betrokken en relevante belanghebbende partijen worden met elkaar in verbinding gebracht. Alleen dan kan regie worden gevoerd en worden wij in staat gesteld om onnodige verassingen te voorkomen en flexibel en zorgvuldig om te gaan met wijzigingen in uw plannen.

Meer weten?

Merijn vertelt je graag meer.

Merijn van Hoek

Merijn van Hoek

Teamleider Ruimtelijke Ordening

Onze ruimtelijke ordening dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze ruimtelijke ordening dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

  • Het Nederlandse vergunningenstelsel is complex. Wie in Nederland wil realiseren, bouwen of herbestemmen heeft het allemaal wel eens meegemaakt. Na het volgen van de procedure is prompt een vergunning vergeten, vergunningen zijn onderling niet goed afgestemd of de milieu planologische haalbaarheid is niet voor alle relevante onderwerpen gecheckt en getoetst. Dergelijke onvolkomenheden in de vergunningenprocedure kunnen voor veel vertraging en kosten zorgen en in het uiterste geval kan een ‘no go-element’ over het hoofd zijn gezien waardoor je project helemaal niet meer mogelijk blijkt.
    Om dit te voorkomen beschikken wij over adviseurs en vergunningenmanagers die de weg kennen in het web aan wet- en regelgeving en de bijbehorende procedures. Bovendien weten wij de weg naar de voor uw project relevante bevoegde gezagen en betrekken wij de verschillende overheidsinstanties tijdig bij het project. Onze breed georiënteerde vergunningen- en procesmanagers worden ondersteund door onze planologen, milieukundigen, bouwkundigen en ecologen. Hierdoor worden projecten in de breedte en de diepte doorgrond, begeleid en uitgevoerd.
    Door het vroegtijdig uitvoeren van een vergunningenscan en een quickscan milieu planologische risico’s' kunnen onfortuinlijke misstappen worden voorkomen. Hiermee bieden wij u een stevige basis om uw project vol vertrouwen aan te gaan.

Onze ruimtelijke ordening dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Ruimtelijke ordening