Actueel

Verandering rondom het asbeststelsel

nieuws van 10 december 2020

Alle asbesthoudende materialen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral tijdens het verwijderen van deze materialen wordt er gelet op de veiligheid. Momenteel wordt asbest verwijderd in drie verschillende risicoklassen, namelijk risicoklasse 1 (laag risico), 2 (gemiddeld risico) en 2A (groot risico).

  • Verandering rondom het asbeststelsel

Deze risicoklassen zijn momenteel gebaseerd op worstcasescenario, maar dit gaat veranderen. In opdracht van het ministerie van SZW, geadviseerd door TNO, is het doel om per 1 augustus 2021 een nieuw digitaal instrument SMArt-ns te introduceren.

In SMArt-ns wordt het asbest onderverdeeld in een tweetal hoofdgroepen, namelijk A- en B Toepassingen. Op basis van de grenswaarden zullen A- of B toepassingen in risicoklasse 1 of 2 komen.
Valt een A toepassing in risicoklasse 1, dan is er geen certificatieplicht voor het verwijderen van het asbest, dit certificatieplicht is er wel voor toepassingen in risicoklasse 2.

SMArt-ns is risico gestuurd en het wordt makkelijker om de sanering van de toepassing terug te schalen of te valideren, bij het terugschalen wordt eventuele certificatieverplichting wel behouden.

Door het coronavirus is er op een aantal vlakken vertraging opgetreden in de aanpassingen aan het asbeststelsel. De veranderingen, ingevoerd samen met SMArt-ns, stonden eigenlijk voor dit jaar al op de planning.

Meer weten?

Vincent vertelt je graag meer.