Actueel

Stikstof nieuws - Streep door Bouwvrijstelling

nieuws van 4 november 2022

In de Porthos-uitspraak van 2 november 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:3159) heeft de Raad van State vastgesteld dat de (stikstof)bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming in strijd is met het Europese natuurbeschermingsrecht. Het gevolg van deze uitspraak is dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten.

  • Stikstof nieuws - Streep door Bouwvrijstelling

De emissie van stikstof is in ons dichtbevolkte en intensief gebruikte oppervlak al jaren één van de milieu dilemma’s waar met man en macht wordt gewerkt aan een oplossing. Daar waar het in de vergunningsverlenging van de zware industrie en de agrarische sector al jaren gemeengoed was, is het voor de rest van Nederland pas een verplicht onderdeel geworden sinds de onderliggende wetgeving in 2019 is vernietigd door het Europees Hof.

Iedereen die wil ontwikkelen moet aantonen dat als gevolg van het gewijzigde gebruik of als gevolg van de bouwwerkzaamheden en de stikstofnormen (ter hoogte van onze Natura 2000-gebieden) niet worden overschreden.

Wat betekent dit nu precies voor de praktijk? En waar moet je op letten bij lopende of toekomstige bestemmingsplannen en/of vergunningen?

Wij helpen u graag verder: Onze stikstofdeskundigen worden ondersteund door onze ecologen en bouwkundigen. Wij zijn hierdoor in staat om enerzijds stikstofemissie uit de bouwfase juist te duiden en anderzijds de effecten op Natura 2000-gebieden te doorgronden. En wanneer noodzakelijk, kunnen wij de natuurvergunning aanvragen en verzorgen.

Meer weten?

Ben vertelt je graag meer.

Ben ten Oever

Ben ten Oever

Projectleider Ecologie