Actueel

PFAS (geen) reden voor paniek

nieuws van 29 augustus 2019

In de bodemwereld is momenteel veel ophef over het nieuwe Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit handelingskader werd nogal abrupt in werking gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf 8 juli 2019 moeten alle partijen grond die elders toegepast gaan worden, onderzocht worden op PFAS.

  • PFAS (geen) reden voor paniek

Partijen die voor 8 juli zijn onderzocht mogen nog tot 1 oktober 2019 worden toegepast zonder aanvullende PFAS-analyse. Omdat slechts enkele laboratoria deze analyses uitvoeren, is de analysetermijn inmiddels opgelopen naar ruim 30 werkdagen. PFAS behoord tot de stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen en bestaat uit ruim 6000 verschillende stoffen. PFAS wordt al vanaf de jaren 70 gebruikt in toepassingen als verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Het grootste kenmerk van PFAS is dat ze persistent, zeer mobiel in water en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Veel PFAS zijn toxisch en mogelijk kankerverwekkend. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten besluiten om per direct wetgeving voor deze stoffengroep in te stellen ondanks dat de resultaten van verschillende onderzoeken naar de gedragingen van PFAS in de bodem en het grondwater pas medio 2020 verwacht worden. Tot die tijd is het tijdelijk Handelskader van toepassing.

Bij Lycens zijn inmiddels de eerste PFAS analyseresultaten binnengekomen. Uit deze analyses blijkt dat in veel grond (met name zeer licht verhoogde) gehalten PFAS worden aangetoond. Omdat nog geen specifieke toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgesteld wordt de detectielimiet feitelijk als toepassingsnorm gehanteerd. Dit betekend dat als er PFAS wordt gemeten de grond niet meer als “altijd toepasbaar” kan worden gekwalificeerd en de mogelijkheden voor afzetten van de grond daardoor beperkter zijn. Verder zijn een aantal grondverwerkers en -reinigers huiverig om PFAS-houdende grond aan te nemen omdat er op dit moment geen mogelijkheden zijn op PFAS-houdende grond te reinigen zonder dat er veel negatieve neveneffecten ontstaan, waar op dit moment nog geen grip op is.

Nu langzaam duidelijk wordt wat de gevolgen van het tijdelijk Handelingskader zijn verschijnen steeds meer negatieve berichten in de media. De bouwwereld zou op slot zitten en verwerkers zouden geen kilo grond meer innemen die niet gekeurd is op PFAS. Rijkswaterstaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeente pleiten voor het direct terugdraaien van het handelingskader. Verder is er nog veel onduidelijk over analysetermijnen, afzet van de grond en de verder toekomst van het overheidsbeleid met betrekking tot PFAS. Kortom we staan voor een grote uitdaging de komende tijd.

Wij staan onze klanten bij en waar nodig adviseren wij graag over de inhoud van het tijdelijk Handelingskader, de actuele stand van zaken bij de laboratoria en de verwerkers en de zin en onzin van alle berichtgeving met betrekking tot PFAS in de media. Zo adviseren wij op een pragmatisch wijze hoe met deze uitdagende regelgeving om te gaan.

Meer weten?

Rob vertelt je graag meer.

Rob Fieten

Rob Fieten

Senior projectleider Bodem