Actueel

Meer voorbereidingstijd voor de Omgevingswet

nieuws van 2 februari 2023

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de wet per 1 januari 2024 regelt, is op 26 januari 2023 door minister Hugo de Jonge bij beide Kamers in procedure gebracht. De vorige afgesproken streefdatum, invoering per 1 juli 2023, is niet haalbaar. Nu de techniek lijkt te werken, hebben gemeenten en bedrijfsleven door het uitstellen genoeg voorbereidingstijd voor deze ingrijpende wet, aldus de minister.

  • Meer voorbereidingstijd voor de Omgevingswet

De Omgevingswet is bedoeld om aanpassingen in de ruimtelijke ordening simpeler en sneller te maken, zoals bij het verlenen van bouwvergunningen voor woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen of de aanleg van wegen. De wet bundelt 26 wetten en regels voor onze leefomgeving in één wet. Het gaat bijvoorbeeld over bodem, gebouwen, infrastructuur, lucht, natuur en water. Daarnaast hebben gemeenten in de toekomst één Omgevingsplan, in plaats van meerdere bestemmingsplannen.

Bij planvorming en vergunningverleningstrajecten is zekerheid nodig over de wet- en regelgeving die van toepassing is. De inwerkingtreding van de Omgevingswet kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor uw project. Wij bereiden ons samen met gemeenten voor op de komst van de wet en doen zelf onderzoek naar de werking en de gevolgen van de Omgevingswet. Benieuwd wat de invoering van de Omgevingswet voor u of uw project kan betekenen? Neem gerust contact op met onze afdeling Ruimtelijke ordening.