Actueel

De certificaten Asbestinventarisatie en BRL SIKB 2000 zijn wederom behaald

nieuws van 24 juni 2021

Afgelopen maand hebben wij de certificerende instelling op bezoek gehad. Zij hebben gekeken of wij voldoen aan de processen voor het certificaat Asbestinventarisatie en het certificaat BRL SIKB 2000. Beide audits zijn goed verlopen en behaald, dus mogen we onze werkzaamheden blijven uitvoeren.

  • De certificaten Asbestinventarisatie en BRL SIKB 2000 zijn wederom behaald

De kwaliteitscoördinator heeft samen met de eindverantwoordelijken van Asbest en Bodem, de audits voorbereid en hebben samen met de auditor alles doorgenomen. Tijdens de audits voor Asbestinventarisatie is beoordeeld of er vertrouwen is in het proces van het inventariseren van asbest. Er zijn diverse asbestinventarisaties en rapportages bekeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd door onze inspecteur asbest (DIA). Na anderhalve dag met elkaar in gesprek te zijn geweest kregen we de uitslag dat het positief verlopen was.

De certificering van de BRL SIKB 2000 geldt voor het veldwerk bij milieuhygiënische- en waterbodemonderzoek.

Daaronder vallen bij Lycens drie protocollen:

  • Protocol 2001: het plaatsen van handboringen en peilbuizen.
  • Protocol 2002: het nemen van grondmonsters.
  • Protocol 2018: de maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem.

Ook tijdens deze audit zijn ook de werkprocessen en diverse projecten doorgenomen en na een halve dag kwam het besluit dat het er allemaal goed uit zag en we komend jaar weer het werk mogen uitvoeren.

Dankzij de inzet van al onze professionals hebben we deze certificaten weer behaald! Deze certificeringen zijn een bevestiging van onze werkprocessen op kwalitatief hoog niveau en onze specialistische bijdrage aan een veilige en milieubewuste woon- en werkomgeving.