Actueel

Corporaties opgelet: "Rookmelder vanaf 1 juli 2022 verplicht in bestaande bouw".

nieuws van 7 januari 2021

Naast nieuwbouwwoningen worden per 1 juli 2022 rookmelders in bestaande woningen ook verplicht. Deze wetswijziging betekent een aanzienlijke verbetering in de brandveiligheid in bestaande woningen. Vooral als men kijkt naar de grootste oorzaak van slachtoffers bij brand, namelijk rookontwikkeling. Met het toepassen van detectie kunnen gebruikers van een bouwwerk tijdig worden gealarmeerd.

Deze wetswijziging heeft uiteraard naast particuliere woningeigenaren ook grote impact op woningcorporaties. Miljoenen corporatiewoningen dienen hierdoor te zijn voorzien van een rookmelder. Wij adviseren corporaties niet zomaar rookmelders te installeren, maar eerst goed na te denken over de definitie van brandveiligheid, beleid en proceskeuze, lange termijnvisie en uiteraard de financiële impact van brandveiligheid.

  • Corporaties opgelet: "Rookmelder vanaf 1 juli 2022 verplicht in bestaande bouw".

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • De aanwezigheid van een rookmelder (die voldoet aan EN14604) wordt op iedere bouwlaag verplicht gesteld voor bestaand woningen. [Wijziging van Artikel 3.117].

Er ontstaat dus een verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw:

  1. Bij nieuwbouw: een rookmelder aangesloten op netspanning en voorzien van een back-up batterij.
  2. Bestaande bouw: In tegenstelling tot nieuwbouw worden er geen eisen gesteld aan de projectering en koppeling van rookmelders, ook kan men volstaan met rookmelders op batterijen in plaats van netspanning.
  3. Rookmelders dienen periodiek (max. 10 jaar) vervangen te worden.
  4. Er dienen vrijloopdrangers te worden toegepast. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en bij verbouw en transformatie. De vrijloopdrangers worden gestuurd door een rookmelder.
  5. De specifieke zorgplicht voor de installatie wordt toegewezen aan de eigenaar. Dit betekent dat diegene verantwoordelijk is indien de rookmelders niet naar behoren functioneren of hebben gefunctioneerd.

Wat kan Lycens hierin betekenen?

Een goede visie op de brandveiligheid, draagvlak binnen de organisatie en deskundig advies zijn sleutelbegrippen voor een brandveilig vastgoedbezit.

Lycens ondersteunt corporaties in het maken van een goed brandveiligheidsproces, waarbij concrete aspecten zoal de regelgeving omtrent rookmelders mee worden genomen. Zomaar rookmelders plaatsen vinden wij niet doeltreffend en kostenbewust, omdat de problematiek veel omvangrijker is.

Meer weten?

Mehmet vertelt je graag meer.

Mehmet Ercan

Mehmet Ercan

Afdelingshoofd Gebouwbeheer en Brandveiligheid