Actueel

“Brandveiligheid in Twentse zorgcomplexen is ondermaats”, Lycens vindt de oplossing in het proces

nieuws van 13 februari 2020

Onlangs kwam de Twentse zorgsector negatief in de publiciteit door een artikel in de Twentsche Courant Tubantia. Hierin stelt Brandweer Twente dat de brandveiligheid bij zorginstellingen ver onder de maat is. Wij zien de moeilijke situatie waarin de zorginstellingen zich bevinden en willen hen helpen een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren.

 • “Brandveiligheid in Twentse zorgcomplexen is ondermaats”, Lycens vindt de oplossing in het proces

In het artikel van 20 januari jl. schrijft Wilco Louwes o.a. het volgende:

 • Brandveiligheidseisen in de Twentse zorgsector worden onvoldoende nageleefd.
 • Transformatie van zorggebouwen naar zelfstandig wonen is een heikel punt.
 • 152 controles, slechts 45(!) ‘geslaagd’. Afkeuring op alle gebieden in de brandveiligheid, onder andere op:
  - Scootmobielen in de vluchtroute
  - Defecte vluchtrouteaanduiding
  - Gebreken aan brandscheidingen door werkzaamheden etc.
 • Brandweer legt een dwangsom op met een verbetertermijn.
 • Brandweer gaat extra aandacht besteden aan ontruiming en ontvluchting.

De oorzaak is geen verrassing!

De resultaten van de brandweer verrassen ons niet. Waarom niet? De zorgsector in het algemeen en dus ook de Twentse zorgsector kampen met veel uitdagingen (net als de woningcorporaties). Deze worden voornamelijk veroorzaakt door overheidsmaatregelen, maar ook door het bestaande vastgoedbezit en verandering in het gebruik van dit bezit.

Wat zijn dan die uitdagingen voor de zorgsector?

 • Kwalitatief goede zorg blijven leveren met minder geld van de overheid.
 • Veiligheid garanderen met minder ‘handjes’ aan het bed.
 • Ouderen krijgen steeds minder zorg en zijn daardoor meer op zichzelf aangewezen.
 • Steeds meer ouderen hebben een scootmobiel, maar geen stallingsruimte.
 • ‘Zelfstandige’ ouderen zijn steeds minder zelfredzaam.

Wij zien de moeilijke situatie waarin de zorginstellingen zich bevinden en willen hen helpen een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren.

De oplossing zoeken in het proces

Brandveiligheid kent veel facetten die uiteenlopen van een hoog abstractieniveau, zoals vastgoedvisie, tot een laag abstractieniveau, zoals een brandscan. Tussen deze niveaus bestaan veel vragen waar de zorginstellingen in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben.
Samen met onze opdrachtgever brengen wij de brandveiligheid in kaart door o.a. de volgende ‘trigger’ vragen te stellen:

 • Zijn de brandveiligheidstaken verwerkt in de huurovereenkomsten en zo ja, hoe?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt met het bevoegd gezag?
 • Hoe worden de brandveiligheidseisen meegenomen in nieuwe aanbestedingen?
 • Zijn alle vergunningen en certificaten actueel en zo ja, hoe wordt dit gehandhaafd?
 • Worden alle brandveiligheidstekeningen op één locatie bewaard en geactualiseerd door een ervaren persoon?
 • Welk beleid is er omtrent scootmobielen?
 • Hoe wordt omgegaan met calamiteiten?

Alle antwoorden en mogelijke scenario’s worden door ons verwerkt tot een gedragen brandveiligheidsproces. Hierdoor zijn vrijwel alle mogelijke verrassingen gedekt, is de brandveiligheid verbeterd en zijn onnodige kosten bespaard, zowel voor de zorginstelling, als het bevoegd gezag en de aannemer/installateur.
Lycens heeft dit unieke brandveiligheidsproces ontwikkeld om alle voorgaande doelen te behalen. Dit proces bestrijkt zowel het strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Ik ben heel benieuwd naar ieders reactie op dit artikel en de door ons aangedragen oplossing.

BVH proces Lycens

Meer weten?

Mehmet vertelt je graag meer.

Mehmet Ercan

Mehmet Ercan

Afdelingshoofd Gebouwbeheer en Brandveiligheid