Actueel

Bedrijf Lycens uit Oldenzaal: van benedenverdieping naar nieuw pand op Hazewinkel

nieuws van 18 mei 2021

OLDENZAAL - In de laatste decennia zijn de eisen voor het realiseren van vastgoed steeds verder aangescherpt, zowel voor grote bedrijfsgebouwen als voor koop- en huurwoningen. „Wij verzorgen het complete palet van de Omgevingswet”, vertelt algemeen directeur Ewald Hartman van Lycens.

  • Bedrijf Lycens uit Oldenzaal: van benedenverdieping naar nieuw pand op Hazewinkel

Bodemonderzoek, mogelijke archeologische vondsten, milieuvraagstukken, veiligheid, asbestinventarisatie, flora- en faunaonderzoek… voordat er überhaupt een schop de grond ingaat voor nieuwbouw heeft er al een uitgebreid proces van voorbereiding plaatsgevonden. In de wereld van het moderne vastgoed vergen al deze onderzoeken en planvorming een steeds specifiekere kennis, zowel inhoudelijk als qua wet- en regelgeving.

Niet meer zelf

Het Oldenzaalse bedrijf Lycens maakt in deze specialistische wereld een sterke groei door. „Wij kunnen voor opdrachtgevers een compleet bestemmingsplan samenstellen, waarin rekening wordt gehouden met alle zaken die daarbij een rol spelen. Veel gemeenten doen dat al niet meer zelf”, schetst commercieel directeur Marc ter Laak de activiteiten van het Lycens-team, dat inmiddels is doorgegroeid naar ruim vijftig medewerkers. Daarvan werkt een deel vanuit de Zwolse dependance. Uiteraard blijft het altijd de politiek die de goedkeuring moet geven aan ieder bestemmingsplan.

Oude gemeentehuis Weerselo

Lycens is opgericht door Ewald Hartman (55), die samen met Marc ter Laak (41) en een zestal medewerkers in 2008 begon in het voormalige gemeentehuis van Weerselo. Als chemicus had hij de veel ervaring opgebouwd bij Twentse bedrijven als Norit en Nibag. „Het jeukte al wel een beetje om voor mezelf te beginnen. In onze beginperiode waren we voornamelijk bezig met bodemkundige werkzaamheden en bodemonderzoek. Ons eerste team bestond dan ook uit milieukundigen en planologen. Na verloop van tijd zijn we steeds meer processen over gaan nemen van architecten, bouwcorporaties en ontwikkelaars van bouwprojecten”, zegt Hartman over de eerste jaren van Lycens.

„Het was geen gemakkelijke tijd om een bedrijf te runnen, vanwege de financiële crisis. Toch zag ik het positief in”, aldus Ter Laak op zijn beurt. Hij deed onder meer bij Royal Haskoning ervaring op en maakt nu deel uit van de directie. Ter Laak is geboren Oldenzaler, maar woont in Rijssen.

Steeds meer disciplines

Ondanks de lastige start slaagde het bedrijf erin om toch steeds meer disciplines toe te voegen aan het dienstenpakket. Voor zaken als bouw- en procesmanagement, meerjarige onderhoudsplanning en het inventariseren van asbest werden deskundigen als medewerkers aangetrokken.

Door deze groei werd het mogelijk om te verkassen naar een ruimere locatie op bedrijventerrein Hazewinkel in Oldenzaal, direct aan rijksweg A1. „We zijn begonnen op de benedenverdieping van het toenmalige bedrijf Webprint. In 2015 was ons team gegroeid naar achttien medewerkers.”

Hartman, woonachtig in Rossum, schrijft dat mede toe aan een groeiende vraag naar digitale ondersteuning op het gebied van gebouwbeheer en veiligheid. In 2019 maakte Lycens echt een grote sprong naar 35 teamleden, bestaande uit mbo-, hbo- en academisch geschoolde medewerkers.

Foto Lycens maquette
Archeologisch onderzoek

Bijzonder is het ontstaan van de archeologische tak binnen Lycens. Een Hongaars bedrijf dat in de stad Groningen een vestiging had, gericht op met name archeologisch onderzoek, besloot om de Nederlandse tak af te stoten. Hartman en Ter Laak zagen er een unieke kans in om hun dienstenpakket nog verder te verbreden en namen het volledige team over. Vanuit Zwolle en Oldenzaal voeren zij nu archeologische onderzoeken uit. Door deze gestage groei bestaat het team nu uit ruim vijftig medewerkers en was een extra verdieping nodig om iedereen een werkplek te kunnen bieden.

Circulair slopen en bouwen

Digitalisering is eveneens een thema voor Lycens. „Iedereen wil de data op orde hebben”, motiveert Hartman het aanstellen van enkele IT-specialisten. Het meest recent is de oprichting van de Maatschap Cirkelen, waarin Lycens samenwerkt met Kamphuis Sloopwerken in Reutum en Twee R Recycling van Oldenzaler Anton Reef. Hierbij ligt de nadruk in het bijzonder op het zo efficiënt mogelijk hergebruiken van sloopmaterialen uit de bouw. Hartman: „Wij willen bedrijven binnen het vastgoed helpen bij het circulair slopen en bouwen.”

Geschreven door Harry Jutten 04-05-2021, 11:32 Lees hier het artikel