Herbestemming & hergebruik

Grondstoffen

De wereld van morgen

Grondstoffen

In 2018 is de overheid gestart met de transitie van een lineaire naar een volledige circulaire bouweconomie in 2050. Producten dienen dan herbruikbaar of hernieuwbaar te zijn.
Om deze transitie te bevorderen zijn er tussenstappen ingebouwd.

Dat houdt in dat vanaf 2023 alle overheden uitvragen volledig circulair zullen zijn, en in 2030 de helft van de doelstellingen is gerealiseerd. Dit houdt ook in dat onze bestaande bebouwde omgeving de komende 100 jaar grotendeels wordt vervangen. Om het hergebruik van bestaande gebouwen zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen zullen we anders naar de bestaande situatie moeten kijken. Het slopen van gebouwen is niet langer een kwestie van snelheid en laagste prijs, maar wordt het een uitgekiend proces van grondstoffen winnen middels ‘schone’ stromen.

Dit vraagt een visie op het bestaande vastgoed en hoe we hier precies mee om moeten gaan.
Gebouw- en woningeigenaren kunnen hun bezit op meerdere manieren bekijken. Is het gebouw afval dat zo snel mogelijk moet worden opgeruimd of is het een grondstoffenbron met hergebruik potentie. Wanneer er een CO2 belasting op primaire materialen geheven gaat worden zal de vraag naar en de waarde van secundaire bronnen toenemen. Wij kunnen gebouw- en woning eigenaren helpen bij de bezit, beleid en beheer strategie.

Meer weten?

Marc vertelt je graag meer.

Marc ter Laak

Marc ter Laak

Commercieel directeur - Afdelingshoofd Asbest

Onze grondstoffen dienstverlening

Wij bieden de volgende diensten aan binnen onze grondstoffen dienstverlening, deze zijn ondersteunend aan ons complete proces.

 • Tijdens deze inventarisatie wordt door onze specialisten een opname gemaakt van de grondstoffen in de bestaande bebouwing. Na deze opname wordt er een rapportage gemaakt. Daarnaast zijn de geïnventariseerde grondstoffen geborgd in soort en hoeveelheid in een database. Deze classificatie is op basis van de Ladder van Lansink. Na de rapportage volgt er voor het project een duidelijk hergebruik en recycle advies.

Onze grondstoffen dienstverlening

Meer over onze kennis & capaciteit van Grondstoffen

Wij werken onder andere voor...

 • Salland Wonen logo 300x155
 • Nsi2
 • Nts norma2
 • Leemans2
 • Enviterra2
 • Domijn2
 • Julianatoren
 • Jansendejong
 • Coteq
 • Vivare2
 • Woonplaats