Lycens

Adviseren om te realiseren

RGVO-Methode, AriënsZorgpalet

RGVO-Methode, AriënsZorgpalet

Project

Opdrachtgever:

Ariëns Zorgpalet

Projectleider: Marc ter Laak

Projectomschrijving

Ariëns Zorgpalet is een zorgpartij dat sinds 2014 het onderhoud volgens de RGVO-methode (Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud) heeft ondergebracht bij een vaste (externe) onderhoudspartner.

Om goed inzicht te krijgen in de financiële reserveringen en uitgaven ten aanzien van preventief en correctief onderhoud heeft Ariens Zorgpalet de onderhoudspartner verzocht een nul-inspectie uit te voeren en een Meerjaren onderhoudsplanning op te stellen conform de NEN 2767. Lycens Huisvesting heeft in opdracht van Ariëns Zorgpalet toezicht gehouden op het procesverloop, de kwaliteit van de opnames en de tot stand gekomen MJOP. Doel van deze opdracht was kennisoverdracht richting de onderhoudspartners en het borgen van een vertrouwensband tussen opdrachtgever en onderhoudspartner.

Opdrachtgever:

Ariëns Zorgpalet

Projectleider: Marc ter Laak