Lycens

Adviseren om te realiseren

Herontwikkeling Nieuw Wellink

Foto herontwikkeling Nieuw Wellink2

Project

Opdrachtgever:

Rouwmaat Groep

Projectleider: Rob Fieten

Projectomschrijving

Rouwmaat Groep is begonnen met de herontwikkeling van het voormalige terrein van Landbouwmechanisatiebedrijf Wellink aan de Meddoseweg in Groenlo. De herontwikkelingswerkzaamheden bestaan uit het slopen van de nog aanwezige fundaties en het saneren van de nog aanwezige bodemverontreiniging op het terrein.

In opdracht van Rouwmaat Groep verzorgt Lycens de milieukundige begeleiding van de diverse verontreinigingsspots op dit terrein. Doel van de saneringswerkzaamheden is het geschikt maken van de locatie voor woningbouw. De saneringswerkzaamheden zullen vermoedelijk enkele weken duren.

52.0518172
6.6218381
Opdrachtgever:

Rouwmaat Groep

Projectleider: Rob Fieten