Lycens

Adviseren om te realiseren

Glinde Esch, Oldenzaal

Glinde Esch

Project

Opdrachtgever:

Woningbouwcorporatie

Discipline: Bodemonderzoek
Projectleider: Ewald Hartman

Projectomschrijving

Directievoering en milieukundige begeleiding voor de bodemsanering. De opdrachtgever is voornemens op de locatie woningbouw te realiseren ter plaatse van het oostelijk deel van de locatie. Tussen de Glindestraat en Eschstraat zal een nieuwe weg worden aangelegd voor de ontsluiting van de woningen. Verder zullen de parkeergelegenheden van de reeds aanwezige C1000 worden aangepast en uitgebreid.

52.3179512
6.9299768
Opdrachtgever:

Woningbouwcorporatie

Discipline: Bodemonderzoek
Projectleider: Ewald Hartman