Lycens

Adviseren om te realiseren

Diverse AP04 / partijkeuring

AP04

Project

Opdrachtgever:

Divers

Discipline: Bodemonderzoek
Projectleider: Rob Fieten

Projectomschrijving

Sinds de invoering van het Bouwstoffenbesluit is het in Nederland niet meer toegestaan partijen grond te verplaatsen / elders her te gebruiken, zonder de kwaliteit ervan te kennen. In het besluit staat beschreven hoe partijen grond gekeurd moeten worden. Deze keuring wordt AP04-onderzoek genoemd.

Lycens Milieu & Ruimte is gecertificeerd voor het uitvoeren van partijkeuringen, op basis van het protocol VKB 1001 'Monsterneming grond voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit'.

52.2948503
6.9047189
Opdrachtgever:

Divers

Discipline: Bodemonderzoek
Projectleider: Rob Fieten