Lycens

Adviseren om te realiseren

Burloseweg 1, Winterswijk

Burloseweg 1, Winterswijk

Project

Opdrachtgever:

Projectontwikkelaar

Discipline: Bodemonderzoek
Projectleider: Ewald Hartman

Projectomschrijving

Milieukundige begeleiding (processturing- en verificatie) van de uit te voeren bodemsanering. De doelstelling van de sanering is het wegnemen van de verontreiniging waarmee de locatie geschikt is voor het geplande gebruik als natuur met beekdal.

51.9511643
6.7538037
Opdrachtgever:

Projectontwikkelaar

Discipline: Bodemonderzoek
Projectleider: Ewald Hartman