Lycens

Adviseren om te realiseren

Burloseweg 1, Winterswijk

Burloseweg2

Project

Opdrachtgever:

Projectontwikkelaar

Discipline: Bestemmingsplan
Projectleider: Ewald Hartman

Projectomschrijving

Voorliggend plan voorziet in de uitbreiding van de buurtschap Brinkheurne met 17 woningen. De woningen worden verdeeld over meerdere volumes, die variëren van één tot vier woningen onder 1 kap. De ruimtelijke opbouw van het gebied is zodanig gekozen dat er ruimtelijk sprake is van twee boerenerven met bijbehorende schuren. Daarnaast wordt een drietal ‘burgerwoningen’ gerealiseerd. De locatie van de voormalige kippenslachterij is de locatie bestemd als ‘ natuur’ . Hier worden graslanden met een natuurlijke beekoever aangelegd. Het plan draagt zo bij aan het leefbaar maken van de kern Brinkheurne door het realiseren van woningbouw in plaats van bedrijfsbebouwing en tegelijkertijd aan het realiseren van natuur in een zone die aansluit bij de Ecologische Hoofdstructuur.

51.9511643
6.7538037
Opdrachtgever:

Projectontwikkelaar

Discipline: Bestemmingsplan
Projectleider: Ewald Hartman