Om het initiatief mogelijk te maken heeft er een partiële herziening plaats gevonden.

Lycens

Adviseren om te realiseren

Brandlichterweg 9, Denekamp

Brandlichterweg

Project

Opdrachtgever:

Particulier

Discipline: Bestemmingsplan
Projectleider: Marc ter Laak

Projectomschrijving

Dit bestemmingsplan omvat de planologische regeling van een perceel gelegen op de hoek Brandlichterweg en Krabbendijk in Denekamp. Het bestemmingsplan voorziet op deze locatie in de bouw van 3 woningen. Het betreft een particulier initiatief.

De bouw van drie woningen past niet in het vigerend bestemmingsplan "Denekamp Kern". Het plangebied heeft de bestemming 'Wonen', echter de plaats van de beoogde woningen zijn niet voorzien van een bouwblok. Om het initiatief mogelijk te maken heeft er een partiële herziening plaats gevonden. 

 

52.3770643
7.0098881
Opdrachtgever:

Particulier

Discipline: Bestemmingsplan
Projectleider: Marc ter Laak