Lycens

Adviseren om te realiseren

Beheer, Twenterand

bouwprojectmanagement

Project

Opdrachtgever:

Zakelijke dienstverlening

Discipline: Beheer en onderhoud
Projectleider: Ewald Hartman

Projectomschrijving

Het uitvoeren van condtiemetingen volgens NEN 2767 en het opstellen van meerjaren onderhoudsplanningen. Het opstellen van jaarplannen en het verzorgen van aanvragen voor het gemeentelijk deel. Voorbereiding en begeleiding planmatig onderhoud.

Opdrachtgever:

Zakelijke dienstverlening

Discipline: Beheer en onderhoud
Projectleider: Ewald Hartman