Lycens

Adviseren om te realiseren

Begeleiding veiligheidsaspecten, Hoogezand

veiligheid

Project

Opdrachtgever:

Woningcorporatie

Discipline: Vergunningsmanagement
Projectleider: Marc ter Laak

Projectomschrijving

Een woningcorporatie wilde graag integraal veiligheidsbeleid ontwikkelen voor de gehele woningvoorraad. Hierbij wilde de opdrachtgever een inventarisatie opzetten van alle mogelijke veiligheidsaspecten om vervolgens een risicokaart te vervaardigen. Aan Lycens is gevraagd om dit proces van inventarisatie en analyse te begeleiden. Lycens heeft een risicokaart vervaardigd en een eerste opzet tot een plan van aanpak voor de implementatie van de verschillende veiligheidsaspecten gedaan.

 

53.1510002
6.7580788
Opdrachtgever:

Woningcorporatie

Discipline: Vergunningsmanagement
Projectleider: Marc ter Laak