Lycens

Adviseren om te realiseren

Voorontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 58, De Lutte

Dorpsstraat
17-07-2012

De gemeente Losser heeft onlangs het voorontwerp bestemmingspan Dorpsstraat 58, De Lutte gepubliceerd. Het betreffende bedrijf is sterk verbonden met het dorp De Lutte en het bedrijf heeft voornemens om een vestiging elders te beëindigen en de bedrijfsactiviteiten te concentreren in De Lutte. Om alle bedrijfsactiviteiten te vestigen in De Lutte is het noodzakelijk het vigerende bestemmingsplan te herzien. Om deze ontwikkeling te realiseren heeft Lycens dit bestemmingsplan opgesteld.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u terecht bij dhr D. Lokhorst.

U kunt direct het plan bekijken via ruimtelijkeplannen.nl