Lycens

Adviseren om te realiseren

Versnelling aanpak asbestdaken

170309asbestdakendef
21-03-2017

Georganiseerd door de Provincie Gelderland was de opkomst met 150  communicatie & bewustwording 1deelnemers hoog te noemen. Het merendeel van de aanwezigen is werkzaam voor gemeenten als toezichthouder, beleidsadviseur of als wethouder.

De dag startte met een plenaire aftrap door Liesbeth Schipper (hoofd van het landelijke programmabureau aanpak asbestdaken) en gedeputeerde Bea Schouten. In de aftrap werd de sectie Asbest van Rijkswaterstaat InfoMil veelvuldig werd genoemd.

In de middag heeft Kenniscentrum InfoMil meegewerkt aan twee werksessies met als thema “communicatie & bewustwording”. Hier heeft InfoMil de asbest kernboodschap gepresenteerd. Deze is samen met Milieu centraal opgesteld. Verder hebben we laten zien welke kennis en informatie over het asbestdaken verbod er allemaal al is.

De sessies werden afgesloten met de aankondiging van de communicatie toolkit die binnenkort via de VNG aan de gemeenten wordt aangeboden als onderdeel van de programmatische aanpak asbest daken.

Lees meer over de bijeenkomst op de site van de Provincie Gelderland.