Lycens

Adviseren om te realiseren

Verlenging crisis- en herstelwet

Bouwplaats
11-07-2012

De Tweede Kamer heeft donderdag 5 juli ingestemd met de verlengde werking van de Crisis- en herstelwet (Chw). Deze wet is van belang voor woningcorporaties die projecten op stapel hebben staan, die goed zijn voor duurzaamheid of werkgelegenheid. Te denken valt aan het ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen.

De wet is bedoeld om de procedures bij geplande bouwprojecten te versnellen. Bij de verlenging is een aantal bepalingen toegevoegd. Zo wordt de procedure voor het aanvragen van tijdelijke afwijking van een bestemmingsplan verkort van 26 naar acht weken. De periode waarin mag worden afgeweken van het bestemmingsplan wordt juist langer: tien in plaats van vijf jaar.

Projecten
Het verlengen van de Chw betekent dat het na 1 januari 2014 mogelijk blijft om projecten aan te melden. Er zijn nu 70 projecten opgenomen in de wet.

Omgevingswet
Als ook de Eerste Kamer met de verlenging instemt, blijft de wet van kracht tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Dat is een verzamelwet waarmee het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten wil vereenvoudigen en bundelen.

Laat u vrijblijvend informeren door onze adviseurs wat dit voor u kan betekenen.