Lycens

Adviseren om te realiseren

Themabijeenkomst Veiligheid in bestaand vastgoed

Veiligheid in de zorg
24-09-2012

Hierbij willen wij u in kennis stellen van het feit dat de themadag 'Veiligheid in bestaand vastgoed', die gepland stond op 25 september, wordt doorgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Reden hiervoor is dat veel genodigden hebben gereageerd dat zij zeer geïnteresseerd zijn in deze themabijeenkomst, maar helaas op de aangegeven datum niet kunnen. Omdat wij toch zoveel mogelijk genodigden de gelegenheid willen geven om hierbij aanwezig te zijn, hebben wij dit besluit genomen.

Indien u op korte termijn wilt worden bijgepraat over het onderwerp van deze themabijeenkomst of mogelijk al specifieke vragen binnen uw organisatie heeft, dan maken wij graag met u een afspraak. U kunt ons bereiken op 0541-570730 of mailen naar r.hogt@lycens.nl

Asbest, instortende gevels, verhoogd brandgevaar, een legionella-uitbraak of een werknemer die van het dak naar beneden valt? Een zorginstelling loopt in de dagelijkse gang van zaken verschillende veiligheidsrisico’s welke vergaande gevolgen kunnen hebben voor zowel bewoners, cliënten als medewerkers. Hoe ga je hiermee om als zorginstelling? Waaraan geef je prioriteit? Hoe stem je dit af met het bevoegd gezag en hulpdiensten?

Elke zorginstelling richt het beheer van haar vastgoed op eigen wijze in en geeft hieraan haar eigen prioritering, gebaseerd op verschillende beweegredenen: een incident, vragen van bewoners om aanpassingen of omdat een bestuurder een andere richting in wil slaan. Er zijn vaak wel risico’s bekend, maar een gestructureerde vorm van risicomanagement ontbreekt. Hierdoor wordt ad-hoc en onbewust van een duidelijke risicoafweging, gereageerd. Neemt u eventuele risico’s op de koop toe, met alle problemen en imagoschade die hieruit kunnen volgen?

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat een weloverwogen afweging voor veiligheidsaspecten essentieel is om op een verantwoorde manier uw cliënten te huisvesten en een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te waarborgen. De wet- en regelgeving laat teveel ruimte over om in situaties tot een volledig veilige omgeving te komen, daadwerkelijk afgestemd op de gebruikseisen en het gedrag van uw cliënten. De themabijeenkomst zal met name ingaan op het belang voor zorginstellingen om tot een weloverwogen risicobeoordeling van verschillende veiligheidsaspecten te komen en welke aandachtspunten hierbij een rol spelen.

Inhoud van de themabijeenkomst

Wij willen we u graag op de hoogte brengen van het belang van een weloverwogen risicobeoordeling van verschillende veiligheidsaspecten en de noodzaak voor uw organisatie. Wij zullen een presentatie verzorgen over de verschillende veiligheidsaspecten, de bijbehorende risico’s en welke maatregelen u kunt treffen om deze aspecten op een verantwoorde wijze in uw organisatie te waarborgen en te implementeren.

 

Programma

De ontvangst is om 9.30 uur. Om 10.00 uur begint de presentatie. We verwachten dat het programma tot ongeveer 12.00 uur duurt. Hierna nodigen we u van harte uit voor de lunch.

Na deze bijeenkomst bent u volledig op de hoogte van het belang van een afgewogen risicobeoordeling voor de verschillende veiligheidsaspecten voor uw organisatie, hoe u uw werkwijze hierop aan kunt passen en hoe wij u kunnen assisteren in de beleidsvorming en uitvoering met betrekking tot uw risicobeheer.

In­dien u deze bij­een­komst wilt bij­wo­nen. Kunt u zich hier­voor in­schrij­ven via 
r.hartman@​lycens.​nl o.v.v. In­schrij­ven the­ma­bij­een­komst as­best en uw naam. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Marc ter Laak, 0541-570730.

Deze bij­een­komst is GRA­TIS, wel geldt vol = vol en in­schrij­ving op volg­or­de van bin­nen­komst.