Lycens

Adviseren om te realiseren

Themabijeenkomst Asbest

asbest2
15-11-2011

Op dinsdag 29 november 2011 organiseert Lycens Milieu & Ruimte in samenwerking met Aedes een themabijeenkomst asbest: ‘De invoering van het LAVS en de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving’.

‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het afgelopen jaar het toezicht op bedrijven en certificerende instellingen verscherpt. De certificerende instellingen vervullen een belangrijke rol, omdat asbest alleen door gecertificeerde bedrijven mag worden verwijderd. Om de controle op bedrijven en certificerende instellingen te verscherpen is in 2009 het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. Asbest is nog gevaarlijker dan gedacht, heeft de Gezondheidsraad geconstateerd. Daarom wil het kabinet op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven’.

Bovenstaande berichtgeving laat geen twijfel bestaan over de gevaren van asbesthoudende materialen in woningen en andere gebouwen. De wet- en regelgeving laat teveel ruimte over voor oneigenlijke interpretatie, waardoor zeer ongewenste situaties voor zowel de verantwoordelijke partijen als voor de eindgebruikers van gebouwen ontstaan. De themabijeenkomst zal met name ingaan op systemen voor het beheer van asbest en de veranderingen van wet- en regelgeving die voor u van belang zijn.

Inhoud van de themabijeenkomst

In samenwerking met Aedes willen we u graag op de hoogte brengen van het gebruik en de implementatie van het Landelijk Asbest Volg Systeem, ook wel LAVS genoemd. Hierover zal de heer Mark Bosma in naam van Aedes een presentatie houden over het moment waarop het LAVS wordt gelanceerd, wat het precies doet, hoe het eruit ziet, wat deze invoer voor u als corporatie betekent, wat het gaat kosten en welke voorzorgsmaatregelen u zou moeten nemen op het systeem te implementeren.

Daarnaast zal Lycens een presentatie houden over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving en het opstellen van goed beleid, zodat deze zaken voor u gaan werken! Het programma zal een dagdeel van uw tijd in beslag zal nemen.

Programma

08.30 Ontvangst op kantoor Lycens

09.00 Aanvang presentatie LAVS

10.30 Koffiepauze

10.45 Aanvang presentatie Lycens

12.00 Lunch

Na deze bijeenkomst bent u volledig op de hoogte van de gevolgen van het nieuwe bouwbesluit op uw beleid ten aanzien van asbest, hoe beleid eventueel aangepast en geïmplementeerd zou moeten worden en hoe het LAVS hier een handig instrument in kan zijn!

Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 29 november 2011 om 08:30 op het kantoor van Lycens.

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen. Kunt u zich hiervoor inschrijven via info@lycens.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. o.v.v. Inschrijven themabijeenkomst asbest. 

Deze bijeenkomst is GRATIS en geldt: vol = vol en inschrijving op volgorde van binnenkomst.