Lycens

Adviseren om te realiseren

Stikstofproblematiek werkt vaak onterecht verlammend

stikstof2
28-08-2019

Het Nederlandse stikstofsysteem is ziek en besmet onterecht ook in essentie resistente (bouw)plannen. De door ABN AMRO berekende schade staat inmiddels op 14 miljard en de teller met stilgelegde projecten staat op ruim 1500 en is nog altijd sterk stijgende. Projectontwikkelaars zijn – met een zak geld – naarstig op zoek naar agrarische bedrijven om alvast in te kunnen spelen op de verwachte externe salderingsregels die – met een beetje geluk – in het najaar worden gepresenteerd. De Nederlandse (decentrale) overheid is zo geschrokken dat ze in haar schulp is gekropen en daarmee alle projecten blokkeren. Ook projecten die een positieve bijdrage kennen, en dat zijn er meer dan je denkt.

 

Het probleem is niet eenzijdig. Aan de ene kant van het spectrum beschikken we in Nederland over een versnipperde, anarchistische wirwar aan Natura 2000 gebieden met natuur- c.q. cultuurdoelen die we wellicht beter niet kunnen nastreven. Aan de andere kant van het spectrum beschikken we over een samenleving die in essentie bestaat uit het uitstoten van stikstof. De industrie, onze huizen, de agrarische sector, transport. Het komt zelfs uit onze bodem en ....

 

Jeroen Miellet , projectleider Gebiedsontwikkeling bij Lycens heeft een artikel geplaatst op LinkedIn over de stikstofproblematiek. Het hele artikel kan worden gelezen op:

https://www.linkedin.com/pulse/stikstofproblematiek-werkt-vaak-onterecht-verlammend-jeroen-miellet