Lycens

Adviseren om te realiseren

Scholen in problemen door onderhoudsplannen

scholen
27-03-2012

Vooral kleinere basisscholen kunnen door nieuwe plannen over het onderhoud van gebouwen in de financiële problemen komen. Dat schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de Tweede Kamer. Het parlement wil volgens de VNG het buitenonderhoud van basisscholen overhevelen van gemeenten naar schoolbesturen.

Groot risico

"De financiële situatie van veel schoolbesturen betekent op dit moment een groot risico voor het goed onderhouden van schoolpanden. Vooral kleinere schoolbesturen kunnen door de nieuwe verantwoordelijkheid zowel financieel als qua expertise in de problemen komen", schrijft de VNG.

2014

De voorgenomen verandering zou in 2014 moeten ingaan.

De bezwaren van de VNG:

  • Vooral de kleinere schoolbesturen kunnen door de nieuwe verantwoordelijkheid financieel en qua expertise in de problemen komen.
  • In het geval van een slechte financiële positie zal het onderhoud van de scholen moeten wedijveren met het realiseren van inhoudelijk kwalitatief goed onderwijs en investeringen in personeel.
  • De kosten voor schoolpanden zijn afhankelijk van diverse factoren. Monumentale scholen bijvoorbeeld hebben meer kosten voor onderhoud en die worden nu door de gemeente betaald.
  • Het is niet denkbeeldig dat de uiteindelijke financiële toedeling in de lumpsum van scholen onvoldoende blijkt te zijn.
  • Schoolbesturen kunnen in de nieuwe situatie niet meer profiteren van de voordelen die gemeenten bieden vanuit hun eigen Grondbedrijf.

Bron: VNG.nl