Lycens

Adviseren om te realiseren

PFAS (geen) reden voor paniek

PFAS 3961x480
29-08-2019

In de bodemwereld is momenteel veel ophef over het nieuwe Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Dit handelingskader werd nogal abrupt in werking gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf 8 juli 2019 moeten alle partijen grond die elders toegepast gaan worden, onderzocht worden op PFAS. Partijen die voor 8 juli zijn onderzocht mogen nog tot 1 oktober 2019 worden toegepast zonder aanvullende PFAS-analyse. Omdat slechts enkele laboratoria deze analyses uitvoeren, is de analysetermijn inmiddels opgelopen naar ruim 30 werkdagen.

 

PFAS staat voor de stofgroep poly- en perfluoralkylstoffen die bestaat uit ruim 6000 verschillende stoffen. PFAS wordt al vanaf de jaren 70 gebruikt in toepassingen als verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. De belangrijkste kenmerken van PFAS zijn dat ze persistent, zeer mobiel in water en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Veel PFAS zijn toxisch en mogelijk kankerverwekkend. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doen besluiten om per direct wetgeving voor deze stoffengroep, in te stellen ondanks dat de resultaten van verschillende onderzoeken naar de gedragingen van PFAS in grond en grondwater pas medio 2020 verwacht worden. Tot die tijd is het Tijdelijk handelingskader PFAS van toepassing.

Bij Lycens zijn inmiddels de eerste PFAS analyseresultaten binnengekomen. Uit deze analyseresultaten blijkt dat in veel grond (met name zeer licht verhoogde) PFAS-gehalten worden aangetoond. Omdat nog geen specifieke toepassingsnormen voor PFAS zijn vastgesteld, wordt de detectielimiet feitelijk als toepassingsnorm gehanteerd. Dit betekent dat als er PFAS wordt gemeten, de grond niet meer als “altijd toepasbaar” kan worden gekwalificeerd en de mogelijkheden voor afzetten van de grond daardoor beperkter zijn. Verder zijn een aantal grondverwerkers en -reinigers huiverig om PFAS-houdende grond aan te nemen, omdat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om PFAS-houdende grond te reinigen zonder dat er veel negatieve neveneffecten ontstaan, waarop op dit moment nog geen grip is. 

 

Nu langzaam duidelijk wordt wat de gevolgen van het Tijdelijk handelingskader PFAS zijn, verschijnen steeds meer negatieve berichten in de media. De bouwwereld zou op slot zitten en verwerkers zouden geen kilo grond meer innemen die niet gekeurd is op PFAS. Rijkswaterstaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleiten voor het direct terugdraaien van het Tijdelijk handelingskader PFAS.

Er is nog veel onduidelijk over analysetermijnen, afzet van de grond en de ontwikkeling van het overheidsbeleid met betrekking tot PFAS. Kortom we staan voor een grote uitdaging de komende tijd.

 

Wij staan onze klanten bij en waar nodig adviseren wij graag over de inhoud van het Tijdelijk Handelingskader PFAS, de actuele stand van zaken bij laboratoria en verwerkers en de zin en onzin van alle berichtgeving met betrekking tot PFAS in de media. Zo adviseren wij op een pragmatische wijze hoe met deze uitdagende regelgeving om te gaan.

Als medewerkers van Lycens blijven wij op de hoogte van de actuele stand van zaken en blijven wij deze site regelmatig actualiseren met de laatste ontwikkelingen.