Lycens

Adviseren om te realiseren

Lycens verzorgt directievoering m.b.t. verbouw praktijkruimten en theorielokalen CSG Reggesteyn te Rijssen

Foto 1 CSG Reggesteyn
13-06-2016

Lycens heeft de directievoering mogen verzorgen voor de verbouwing van meerdere praktijkruimten en theorielokalen van het Christelijke Scholengemeenschap Reggesteyn te Rijssen. De aanleiding van de verbouwing is de heroriëntatie van het VMBO. Door het invoeren van sectorprofielen zijn de praktijkruimten anders opgezet. In de opzet van de ruimten komt nu de breedte van de verschillende sectoren veel meer tot uitdrukking. Daarnaast is er ook gekozen om de bovenbouw beroepsgericht VMBO te verplaatsen naar Rijssen.

Een goede invulling is zeer wenselijk en noodzakelijk in verband met de diversiteit aan richtingen waaruit gekozen kan worden en een goede inpassing van de praktijkvakken die van een andere vestiging overkomen. Alle lokalen worden met de verbouwing hier gereed voor gemaakt. Daarnaast is de wens ontstaan vanuit CSG Reggesteyn om een meer open karakter te realiseren tussen de verschillende ruimten. Er is invulling aan deze wens gegeven door voor meer transparantie te zorgen tussen de verschillende lokalen. Dit door het realiseren van doorbraken tussen lokalen en het realiseren van meer kozijnen in gemeenschappelijke ruimten.

Lycens heeft de wensen van CSG Reggesteyn omgezet in een functioneel Programma van Eisen, voorzien van een schetsontwerp en een bijbehorende kostenraming. Dit Programma van Eisen is vervolgens door ons vertaald naar een definitief ontwerp, waarbij alle aspecten omtrent de omgevingsvergunning zijn meegenomen en verzorgd.

Voorafgaand de directievoering heeft Lycens eveneens de aanbestedingsprocedure begeleidt voor CSG Reggesteyn. Vanwege de korte bouwtijd, 14 weken maximaal in verband met start van het nieuwe schooljaar, en de gewenste kwaliteit die geleverd dient te worden is er voor gekozen om af te wijken van een standaard aanbestedingsprocedure. Derhalve is ervoor gekozen om op basis van de 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI) aan te besteden. Hierbij is een keuze gemaakt om af te wijken van de standaard selectiecriteria zoals o.a. laagste prijs. CSG Reggesteyn heeft de keuze gemaakt om te selecteren op basis van kwaliteit, prestatie en middenprijs.