Lycens

Adviseren om te realiseren

Lycens levert Domijn asbestbeleidsplan

domijn
14-10-2011

Woningcorporatie Domijn heeft een totaal woningbestand van ca. 16.000 huurwoningen en koopwoningen, in Haaksbergen, Losser en Enschede. In het woningbestand komen in vele varianten en op verscheidene locaties asbesthoudende materialen voor. Van asbest is bekend dat het risico’s voor de volksgezondheid teweegbrengt.

Lycens heeft voor Domijn een asbestbeleidsplan opgesteld. Het asbestbeleidsplan beschrijft hoe om te gaan met asbesthoudende materialen vanuit in eerste instantie het wettelijk kader en in tweede instantie het te ontwikkelen beleid voor die situaties waar de wet niet in voorziet. Het doel van dit beheersplan is dan ook het zodanig beheren van de asbesthoudende materialen dat de risico’s worden geminimaliseerd en kosten en tijd worden bespaard.