Lycens

Adviseren om te realiseren

Lycens levert belangrijke bijdrage aan Overijssels asbestvoorstel

CDA logo
20-09-2016

 

Marc ter Laak heeft onlangs vanuit Lycens voorlichting gegeven m.b.t. een motie van asbest in de Staten Generaal van de Provincie Overijssel i.s.m. mevrouw B. Rutten van het CDA. Door Marc is kennis ingebracht m.b.t. “asbestdaken er af” en hoe dit voor 2024 te vereenvoudigen en te versnellen door aanpassing van de regelgeving. In aanvulling hierop kan inmiddels gemeld worden dat het Ministerie het Overijssels asbestvoorstel over heeft genomen!

Het CDA is samen met ons erg verheugd dat de asbestmotie is overgenomen en dat de huidige regeling wordt aangepast.

Lees verder voor het persbericht van het CDA:

PERSBERICHT D.D. 16-09-2016

Ministerie neemt Overijssels asbestvoorstel over

Het CDA is verheugd over het nieuws van het ministerie van Sociale Zaken dat het belangrijkste deel uit de Overijsselse 'asbestmotie' is overgenomen en de bestaande regeling nu wordt aangepast. De 'asbestmotie’ werd in de laatste vergadering voor het zomerreces ingediend door CDA, VVD, D66, ChristenUnie, 50plus en SP.  Door de aanpassing wordt het inventariseren van asbestdaken gemakkelijker en goedkoper. Met het Overijsselse plan zijn alle Nederlandse bezitters van asbestdaken geholpen.

Samen met de markt

Woordvoerder Bouwien Rutten heeft begin 2016 kennis uit de markt opgehaald en kon daardoor een gedragen en doeltreffend voorstel doen. Het aangenomen voorstel is mede op verzoek van verschillende marktpartijen tot stand gekomen. Marc Blokhuis van Kamphuis Sloopwerken: "Ik ben enthousiast over het nieuws dat een voorstel uit Overijssel op basis van ervaringen vanuit het bedrijfsleven in Den Haag wordt overgenomen. Dat laat zien dat we samen kunnen zorgen voor beter beleid rondom asbest. De aanpassing van de regeling is een stap in de goede richting om sanering van asbest makkelijker en goedkoper te maken voor gebouweigenaren." Ook Marc ter Laak van ingenieursbureau Lycens is enthousiast over de snelle Haagse beslissing: "De asbestdaken vormen een potentieel risico voor mens en milieu. Met deze maatregel komt een vereenvoudiging van het inventariseren tot stand en kan de branche sneller handelen, waardoor het risico sneller kan worden teruggedrongen. Ik hoop dat particulieren nu ook sneller overgaan tot het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Hiermee krijgen we een beter beeld van totale omvang van de hoeveelheid asbest en weten we beter wat ons nog te doen staat tot 2024".

Wat betekent dat nu concreet?

Bij iedere sanering is een inventarisatie verplicht. Deze inventarisatie omvat de volledige 3D ruimte. In het aangenomen voorstel staat dat het doen van een inventarisatie van alleen het asbestdak volstaat. Als voorbeeld: Bij een schuur met 500m2 dak, waarvan er velen zijn in de buitengebieden, geldt dat de gehele schuur geïnventariseerd moet worden. Betreft het een schuur met veel onderdelen aan en in de ruimte en ook nog een mestkelder, dan kan dit qua tijd en geld aardig oplopen. Volgens deskundigen staat 1m2  inventariseren gelijk aan € 1,- aan kosten voor de dakeigenaar. Woordvoerder Rutten (CDA) “Iedere euro telt in een sanereringstraject voor boeren en particulieren. Iedere mogelijkheid die we hebben om het saneren van asbest daken makkelijker en goedkoper te maken moeten we aangrijpen. 2024 is het zo en er is in Overijssel nog een hoop werk te doen".