Lycens

Adviseren om te realiseren

Lycens Huisvesting BV nu ook gecertificeerd conform de SC 540

asbest3
24-05-2013

Op 22 mei 2013 is Lycens Huisvesting BV nu ook gecertificeerd conform de SC 540!

Dit betekent dat wij vanaf nu ook de type A asbestinventarisaties voor u als klant mogen uitvoeren en rapporteren. Een type A asbestinventarisatie van een gebouw is een wettelijke verplichting wanneer een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd. Het doel van de inventarisatie is te komen tot een compleet en eenduidig inzicht van waar het asbesthoudend materiaal zich  in een gebouw bevind. Het rapport beschrijft een verantwoorde aanpak om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Naast de SC 540 zijn onze medewerkers ook gecertificeerd conform de SC 570, SC 560 en SC 510, waardoor we u deskundig en praktisch kunnen adviseren in de omgang met asbesthoudend materiaal in gebouwen!

De collegae die deze inventarisaties mogen uitvoeren hebben reeds jaren ervaring en zijn ook bouwkundig onderlegd en kunnen ook inspecties uitvoeren t.a.v. brandveiligheid, constructie technisch en de bouwkundige staat van het gebouw.

We beheersen hierdoor nu de gehele keten van de eerste opnames tot het opstellen van adviezen en bestekken, aanbesteden sloop of renovatie en het begeleiden van een renovatietraject en of de directievoering op een asbestsanering.