Lycens

Adviseren om te realiseren

Leren bij Lycens!

Foto 1 monstername 04 08 16
04-08-2016

Kennisoverdracht aan je collega's is van groot belang.

Bij Lycens besteden we hier achter de schermen veel aandacht aan.

Hier een 'kijkje in de keuken' waarbij uitleg door Leo Bouwman wordt gegeven aan onze collega Daan Weusthof over het uitvoeren van correcte monstername.