Lycens

Adviseren om te realiseren

Is brandwerendheid nog wel voldoende?!

deur met rook3
06-04-2018

Als wij zeggen dat de vergrijzing hard toeslaat en dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, is dit geen nieuws. De zelfredzaamheid van de ouderen verminderd maar de consequentie hiervan blijft vaak onbesproken. Toch zien we regelmatig dat het niveau van zelfredzaamheid van deze ouderen niet meer past bij hun woonsituatie.Deze ouderen hebben meer tijd nodig zichzelf in veiligheid te brengen. Dit is in tegenstelling tot wet- en regelgeving, waarbij het uitgangspunt is dat een zelfredzaam persoon een afstand van 30 meter aflegt met één ademteug.  Hierdoor is het wenselijk om de (koude) rookverspreiding bij vluchten tegen te gaan, aangezien ouderen (bijna) nooit aan deze eis kunnen voldoen. Het is dan ook aan ons om hier een risicogerichte benadering bij te creëren die de veiligheid van de bewoners waarborgt.

Een van de belangrijkste punten op dit gebied is brandwerendheid versus rookwerendheid. Dit is anno 2018, waarbij de wet- en regelgeving uitgaat van brandwerendheid, best uitdagend! De wet- en regelgeving legt nóg geen nadruk op het rookwerend uitvoeren van toepassingen echter lijkt dit ons, gezien de risico’s van (koude) rookverspreiding, erg verstandig. Hierdoor kunnen we ons inziens een grote stap maken in het brandveiliger, nee nog beter het brand- en rookveiliger, maken van gebouwen. Wij komen graag met u in contact om deze risico's met u te bespreken.