Lycens

Adviseren om te realiseren

Het proces van digitaal beheren en inspecteren

Digitaal inventariseren biedt overzicht en efficientie quote Roger Hesseling
18-04-2017

Lycens is dit jaar één van premium deelnemers van Stichting Pioneering, het platform van en voor vernieuwers in de Twentse bouw. Pioneering werkt op basis van vier pijlers, agenderen, ontmoeten, matchen en uiteraard innoveren. Binnen deze projecten werken verschillende deelnemers uit de bouwbranche, overheid en kennisinstellingen gezamenlijk aan nieuwe innovaties en kennis. 

Naast diverse bijeenkomsten, evenementen en kennisdelingen komt er jaarlijks een magazine uit waarbij diverse bedrijven vertellen over innovatieve ontwikkelingen.

Lycens ontbreek natuurlijk niet in dit rijtje. Lees via navolgende link over Het proces van digitaal inspecteren en beheren. Daarnaast zijn er nog diverse andere artikelen en alles te lezen over Stichting Pioneering. Bent u na het lezen van het artikel Deelnemen aan het netwerk van koplopers in de bouw ook geïnspireerd door Stichting Pioneering en wil ook een echte Pioneer zijn? Dan bent u van harte welkom en u kunt zich aanmelden via de link.