Lycens

Adviseren om te realiseren

Het nieuwe Bouwbesluit en asbest binnen woningcorporaties

uitvoerder
03-04-2012

Op 1 april 2012 heeft het nieuwe Bouwbesluit zijn intrede gedaan. Dit heeft gevolgen voor het werken met asbest.

Waar in het verleden voor sloop een omgevingsvergunning voor slopen vereist was, kan dit vanaf heden volstaan met een melding vier weken voorafgaand aan de geplande werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van asbest: ook hiervoor wordt de vergunning vervangen door de meldingsplicht. Zelfs kan bij asbestsanering bij mutatie of onderhoudswerkzaamheden worden volstaan met een kortere meldingstermijn. Dit lijkt eenvoudiger, omdat door de melding de aandacht nu is gericht op toezicht, echter kunnen de risico’s voor u groter zijn door de onzekerheid tot op het moment van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.

U heeft nog geen asbestbeleid voor uw organisatie opgesteld? Wij wijzen u graag op het feit dat u als woningeigenaar en/of verhuurder verschillende (financiële) risico’s loopt. Als verhuurder bent u namelijk verantwoordelijk voor de eventuele aanwezigheid van asbest in uw woningbestand: de ‘zorgplicht’. De zorgplicht gaat verder dan alleen het informeren van de bewoners/huurders. Door de uitspraak van de Hoge Raad (HR 03-09-2010, LJN BM3980) kan de aanwezigheid van asbest in een huurpand als gebrek richting de verhuurder worden aangemerkt. Dit betekent dan ook dat de huurder recht heeft op herstel van het gebrek en een tegemoetkoming in bijkomende kosten.

Heeft u in het verleden gewerkt met de paraplusloopvergunning? Deze is met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit niet meer rechtsgeldig. Lycens bespreekt graag met uw organisatie de mogelijkheden om ook in de huidige situatie op de meest efficiënte en verantwoorde manier met asbest om te blijven gaan.

Wilt u hier meer over weten?

Lycens kan u adviseren hoe u uw risico’s kunt beperken en om kunt gaan met asbest in uw vastgoedbestand, volledig conform de nieuwste wet- en regelgeving. Neemt u voor meer informatie contact op via info@lycens.nl of op telefoonnummer 0541- 570 730.