Lycens

Adviseren om te realiseren

Geslaagde themabijeenkomst: ‘’Asbest, hoe gaan wij er mee om’’

asbest4
20-03-2013

Op 7 maart j.l. hebben wij in samenwerking met Kamphuis Sloopwerken (www.gjkamphuis.nl) en ACMAA Laboratoria (www.acmaa.nl) de themadag ‘’Asbest, hoe gaan wij er mee om’’ georganiseerd. Wij hebben met deze dag als doel gehad mensen te laten zien wat er allemaal komt kijken bij het verwijderen van asbest. Door perfecte samenwerking met voornoemde twee bedrijven  en een professionele organisatie was dit een drukbezochte; en voor iedere bezoeker leerzame dag. Ruim 130 enthousiaste genodigden hebben deze dag bezocht.

Middels een nagebootste praktijksituatie waarin één ieder een interactieve rol kon vervullen hebben wij bezoekers laten zien dat het van groot belang is dat asbest verwijdert wordt en uiteraard hoe dit in zijn werk gaat. Ook hebben wij deze dag gebruikt om alle bezoekers te introduceren in het nieuwe webbased software pakket welke speciaal ontwikkeld is voor gebouwbeheer, door pop-ups wordt u geattendeerd op acties. Het is bedoeld om bestaande gegevens van tekeningen, rapportages en data, in een centraal systeem onder te brengen die door één ieder benaderbaar is en bovendien gebruiksvriendelijk. Er is bewust voor gekozen dit nieuwe software pakket op deze themadag te introduceren daar de inhoud van dit pakket onlosmakelijk verbonden is met het thema van deze dag, gelet op de module asbest die onder andere onderdeel uitmaakt van dit pakket. Contactpersoon is Ramon Grootelaar (www.gebouwassistent.nl).

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag; en hebben de bezoekers zeker kunnen wijzen op het belang van asbestverwijdering, professioneel advies en begeleiding; en de nauwe samenwerking op dit vlak tussen de verschillende professionele partijen.