Lycens

Adviseren om te realiseren

Geslaagde Klantenmidag

IMG0206
11-12-2018

Op donderdag 29 november jl. organiseerde Lycens naar aanleiding van het 10-jarig jubileum haar klantenmiddag . De feestelijkheden vonden plaats in de Twentse Foodhal te Enschede. Het personeel heeft in de zomer al een feest gehad van dit heuglijke feit en nu waren onze  klanten en samenwerkingspartners aan de beurt. Zo waren er medewerkers van woningcorporaties, vastgoedeigenaren, aannemers, brandweer, gemeenten, sloop- en saneringsbedrijven, advies- en ingenieursbureaus en diverse ketenpartners aanwezig op deze middag.

De informele middag wordt afgetrapt met een woordje van de directie. Ewald Hartman blikt terug op het verleden en spreekt zijn dank uit richting de iedereen. Marc ter Laak kijkt vooruit en bespreekt toekomstperspectieven en benadrukt het belang van goede ketensamenwerking.

Na een drankje en lekkers worden de circa 80 aanwezigen ingedeeld in vijf groepen. Medewerkers van woningstichting Domijn verzorgden per groep een rondleiding over het terrein en in gebouwen van de Performance Factory waarbij het maatschappelijk belang onderstreept wordt. Vervolgens was er in de Twentse Foodhal gelegenheid voor diverse hapjes en een drankjes. In de hal is een grote bar en zijn diverse kraampjes waarbij je veel keuze hebt in wat je wil eten b.v. Indonesisch, Surinaams, Ribhouse, Hamburgers etc. Rond half zeven vertrokken de meeste mensen met volle buik weer van de geslaagde bijeenkomst. Hartelijk dank allemaal voor jullie komst!