Lycens

Adviseren om te realiseren

GebouwAssistent

gebouw 3
07-08-2014

GebouwAssistent is een tool waarbij niet alleen de brandveiligheid wordt bekeken, maar waar ook in het beheertraject voortdurend kan worden gemonitord hoe het bezit er voor staat op gebied van brandveiligheid. Taken en verantwoordelijkheden tussen eigenaar en gebruiker(s), onderhoud van de verschillende brandveiligheidsaspecten en BHV-aangelegenheden worden inzichtelijk.

GebouwAssistent is een online webapplicatie, in te richten op meer dan alleen brandveiligheid. GebouwAssistent beschikt over alle aspecten met betrekking tot veiligheid- en vastgoedbeheer en is de oplossing om op een eenvoudige wijze data van gebouwen te beheren.

Voor meer informatie:

TECHNISCH EN DIGITAAL GEBOUWBEHEER VORMEN DE NIEUWE BASIS!