Lycens

Adviseren om te realiseren

GebouwAssistent, met de tijd mee.

pexels photo 313691site
27-09-2019

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de maatschappij zoals veiligheid en duurzaamheid. Wij willen met GebouwAssistent , een webapplicatie waarin je gebouwen kunt beheren met al hun veiligheidsaspecten, documenten en plattegronden, klaar zijn voor deze toekomst en daarom blijven we door ontwikkelen. Naast deze twee grote ontwikkelingen richten we onze pijlers op het nog beter beheersbaar houden van data, zodat alle vergunningen, plattegronden, bestemmingsplannen, asbestgerelateerde documenten, etc. rondom een woning of bedrijf inzichtelijk zijn.

Alles is makkelijk te raadplegen en zelfs te bekijken via de GebouwAssistent app. In deze app kunnen ook meldingen gedaan worden bij bijvoorbeeld een asbest verdenking. Een foto kan hierbij worden opgenomen. Er volgt dan een melding bij de verantwoordelijke, die eventueel vervolgstappen in gang kan zetten. Ook kunnen er actiepunten uitgezet worden bij een gebouw en toegewezen aan iemand. Via het dashboard is inzichtelijk hoe het bezit met betrekking tot asbest er voor staat en er is ook een overzicht waarin eenvoudig te zien is waar, welke asbest toepassingen reeds gevonden is. Via de begrotingstool kun je per selectie inzicht krijgen wat de saneringskosten bij benadering zullen zijn.

Gebouwassistent gaat mee met zijn tijd en zorgt ervoor dat ook in de toekomst gebouwbeheer beheersbaar blijft.